بنام خدا

(( کاشت یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد ))

 

      به مناسبت 29 دیماه روز هوای پاک ، گروه البرز سبز با مشارکت گروههای کوهنوردی استان البرز و سازمان منابع طبیعی  ، برنامه پاکسازی کوهستان و کاشت بذر بادام کوهی را در ارتفاعات کوهستان عظیمیه برگزار می نماید .محل تجمع انتهای آسفالت خیابان طالقانی ،  ابتدای زنجیر ، ورودی کوهستان به سمت چشمه . ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه 1391/10/29

   

   اهداف این گردهمایی :

 1- مشارکت کوهنوردان در کارهای فرهنگی  

2- مشارکت سازمان منابع طبیعی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری

3- پاکسازی کوهستان

4- کاشت بذر بادام کوهی با آموزش کارشناسان منابع طبیعی و با اجرای گروه البرزسبز