بنام خالق گیتی

برنامه کاشت بذر بادام کوهی وپاکسازی کوهستان بمناسبت 29دیماه روز هوای پاک

طبق فراخوان انجام شده از اکثر گروههای کوهنوردی استان البرزفقط نمایندگان گروههای آسمان البرزو شقایق در برنامه فوق کنار البرزسبزحضور داشتند .ساعت 6صبح اعضاء گروه البرزسبزابتدای زنجیر واقع در پایکوه عظیمیه،بسته های آماده شده بذر بادام کوهی رابه گروهها ودسته های در حال تردد طبیعت گرد ،در غالب آموزش و فرهنگسازی توزیع نمودند،ساعت 6:30دقیقه صبح همگی به صورت ستونی ،مسیر چشمه کوهستان را ادامه دادیم،همنوردان حاضر در برنامه از گروه البرزسبزعبارت بودند از :مهران کیان ،مهر علی پیشرویان ،بهزادمحبی ،علیرضا شایان ،علی عباسعلی نژاد ،مجید احمدزاده ،حامد محمدی ،محمد مرادی زاده،حسن خسروانزاده ،محمد رضا فکورزاده ،زهرا جعفریان ،صدیقه مرتضوی ،زهرا زمانی ،شهلا موسائی ،مریم قره داغی ،مریم رمضانی پورواز گروه شقایق آقای رضا باقر آبادی وازگروه آسمان البرز:پیمان سبزه پرور،حسین احمدی ،جواد نجفی ،بیژن اکبری ،سعیده طلا ساز ،هانیه رحمانی ،مریم رستمی واز هیئت کوهنوردی خانم میر سلیمی.

برودت هوا در کنار صخره های قبل از چشمه منظره ای زیبا از یخ بندان ،در جاده خاکی ایجاد نموده بود که با کمی احتیاط همگی دوستان براه خود ادامه دادند تا در مسیر دوراهی بانوان ،دقایقی را در مورد روز جهانی هوای پاک ومناسبت کاشت بذردر این روز اشاره شد وهمنوردان مشغول کاشت بذر شدند.

اعضاءگروه آسمان البرزمسیری را انتخاب نمودند واز ما جدا شدند،همگی دوستان با همبستگی وعشق مشغول کاشت وتوزیع بذر بودند،ادامه مسیردادیم تا ساعت 9:30 دقیقه صبح در قله کوهستان عظیمیه دقایقی را برای صرف صبحانه واستراحت گذراندیم وبعداز آن مسیر برگشت رابا کاشت مجدد بذر وپاکسازی کوهستان سپری نمودیم،جا دارد از زحمات پیشکسوتان  کوهنوردی وهمچنین یکی از گروه های اسلامشهر وخیل عظیم طبیعت دوستان که علاقه مند به چنین کار زیبا شدند و ما را دراین امر مهم یاری نمودند تشکر نمایم.به هر حال چند کار مهم در کنار هم انجام شد:

1- صعود و ورزش

2- آموزش وفرهنگسازی

3- کاشت بذر به صورت گروهی وعمومی

4- معارفه پیشکسوتان وحاضرین در این گردهمائی بیاد ماندنی

5- تأکید نمودن کلیه نفرات برتداوم بخشیدن به چنین برنامه های فرهنگی

6- کاشت بذر وپاکسازی کوهستان بمناسبت روز جهانی هوای پاک(29دیماه)

 

در ادامه مطالب لازم میدانم از زحمات دوستان اداره منابع طبیعی شهرستان کرج بدلیل فراهم آوردن بذر وهماهنگی های بعمل آمده ،که در جهت پیشبرد اهداف گروه البرزسبز در راستای فرهنگسازی مؤثر بود،را تشکر وقدردانی نمایم.

 

البرزسبزم:ثابت نمودی چه با حمایت سازمانها  وچه بدون حمایت  می درخشی وافتخار می آفرینی،همیشه سبز باشی البرزسبزم.

 

حذف فیزیکی سازمانهای مردم نهاد،عاشق به طبیعت ،محیط زیست  وکوهستان نمی تواندعشق وعلاقه را از وجود گوهر بار این عزیزان حذف نماید.پس بیائیم تدابیری بیاندیشیم،تا عاشقان واقعی عرصه محیط زیست وطبیعت را از خود دور ننمائیم.(قابل توجه مسئولین محیط زیست)

 

 

 

پاینده باد ایران

مهران کیان