بنام خداوند آفریننده کوهها

تیم اعزامی  گروه های کوهنوردی البرزسبز وآیلار نوشهر ساعت 7 صبح امروز شنبه 7 بهمن ماه 1391هتل المپیک شهر ایروان را به مقصد قله آراگاتس ترک نمودند ،آقای محمد عسگری هموطن ایرانی  مقیم ارمنستان ،بعنوان راهنما  دوستان همنوردمان را همراهی می نمایدوطی آخرین تماس تلفنی ساعت 12ظهر امروز به وقت ایران همنوردان ما جدال سختی را باکولاک وبرف موجود داشتند و در ارتفاع 3200 متری مجبور به پرپائی کمپ نمودند ،لازم بذکر است از دوستان خواسته شد هیچ وجه ریسکی  انجام ندهند وبا وجودشدید ترشدن مشکلات صعود از ادامه حرکت خوداری نمایند.

 

«بیائیم برای موفقیتشان ازخداوند متعال طلب یاری نمائیم.»

 

 

                                                                           با تشکر فراوان

                                                                         پشتیبان تیم اعزامی

مهران کیان مدیر گروه البرزسبز