بنام خالق کوهها

گزارش صعود به قله شاه دژ 3100متری ، در تاریخ 1391/12/4

      ساعت 5 صبح همگی دوستان توسط خودروهای شخصی شان مسیر روستای سیجان را پیش رو قرار دادند. ساعت 6:10 دقیقه صبح به زمین خاکی فوتبال در نزدیکیهای روستای سیجان رسیدیم ، پس از پارک کردن خودروها و نرمش صبحگاهی ، ساعت 6:30 دقیقه به صورت ستونی با سرقدمی خانم جعفریان به سمت یال جنوبی قله شاه دژ به حرکت درآمدیم . هوا کاملأ روشن نشده بود . خبری از برف در قسمت پایکوه نبود ، فقط صخره های سر به فلک کشیده شاه دژخودنمائی می نمودند . همنوردان البرز سبز که در این برنامه حضور داشتند : مهران کیان ، مهرعلی پیش رویان ، مهران پیش رویان ، بهزاد محبی ، نقی یکه فلاح ، مجید احمدزاده ، علی عباسعلی نژاد ، بهرام جهانگرد ، محمد مرادی زاده ، حسین بیگی ، زهرا جعفریان و مریم رمضانی پور .

      صعود به سمت قله ادامه یافت . این هفته صحنه ای جالب دیده شد ، اینکه اکثر نفرات با پیراهن سبز و متحدالشکل تیمی حضور داشتند . نظم خوب و شادابی خاصی وجود داشت . با فراخوان دوستان و اعلام به همراه داشتن طناب انفرادی و یخ شکن ، دوستان استقبال خوبی را نسبت به تجهیز نمودن ابزار نمودند . ساعت 8:30 دقیقه به اولین صخره ای رسیدیم که می بایست از طناب انفرادی استفاده می شد ، این کار صورت پذیرفت و نفرات با کمک اعضاء فنی به بالای صخره ها صعود کردند و به منطقه استراحتگاه زیر قله ، زیر طاق سنگی قرار گرفتند و مشغول صرف صبحانه شدند . ساعت 9:30 دقیقه کوله ها را همان جا باقی گذاشتیم و با کمک طناب انفرادی ، کلنگ و دیگر ابزار به سمت قله به راه افتادیم . اولین نقاب برفی را در کنار استراحتگاه با برف زیاد طی نمودیم . به صخره ها رسیدیم  ، جای جای مسیر با سنگچینهای زیبائی مسیر تردد مشخص شده بود که اعلام شد در حفظ آنها دقت نمائیم . شیبهای تند صخره ای را پشت سر می گذاشتیم . در بین راه سفال ها و کوزه های شکسته شده ، سنگ فرش صعودمان بودند . تک درختهای زیبای اورس نیز طراوت خاصی به منطقه بخشیده بود . خلاصه به خط الرأس شاه دژ رسیدیم ، مکانی که سمت چپ ما کاملأ مملو از برف و نقابهای برفی بود ، و سمت راست ما صخره های بلند و پرتگاه ، به هر حال به صلاحدید مدیریت فنی ، همگی دوستان به کمک طنابهای انفرادی  ،بحث گره ها و استفاده از آنها اشاره شد .

      نقابهای بلند بعضی وقتها باعث می شد که آقای پیش رویان به عنوان مدیر فنی اعلام می کرد که اگر مسیر صعود دشوارتر باشد ، پایان صعود را در حد توانمان اعلام نمائیم ، ولی با همه دشواریها و نظم گروهی و استفاده از طنابهای انفرادی توانستیم قله را در ساعت 11:30 دقیقه صعود نمائیم و سرود ( ای ایران ) را جاودانه سر دهیم ، و پس از تهیه کلیپ و عکس مسیر بازگشت را طی نمودیم . با مشکلات فراوان و سختی صعود ، ساعت 13:45 دقیقه به جائی رسیدیم که صبحانه را صرف نموده بودیم . به دوستان گفته شد برای ناهار کنار درختان پایکوه و جوی آب توقفی خواهیم داشت که با مشورت دوستان موافقت شد . به صخره هائی که دوباره با طناب انفرادی و حمایت دوستان می بایست طی می شد رسیدیم که پخش کلیپ گویای همه شرایط خواهد بود . نهایتأ ساعت 15:30 دقیقه برای صرف نهار و استراحت کنار جوب آب قرار گرفتیم ، که پس از صرف نهار ساعت 16:30 دقیقه کنار خودروها آماده حرکت به سمت کرج شدیم و ساعت 17:20 دقیقه از تمامی دوستانمان خداحافظی نمودیم .

کمی هم در مورد شرایط شاه دژ بدانیم :

      قله صخره ای و منفرد شاه دژ در منطقه ارنگه کرج واقع شده است . یال های غربی این قله به سد امیرکبیر و پهنه دامنه های شمالی آن به روستای واریان ختم می شود. و اما یال های شرقی شاه دژ بعد از کمی فراز و نشیب از یک طرف به قلل چشمه شاهی (پهنه حصار) و از طرفی دیگر به قلل منار و سه سنگ متصل هستند.

      دامنه های جنوبی این کوه تماماً در امتداد جاده روستاهای منطقه ارنگه به ویژه روستای ییلاقی و سرسبز سیجان قرار دارد . در گذشته بر فراز قله اول شاه دژ (غربی) آثار دیواره های دژی قدیمی به چشم می خورد که به لطف علاقه مندان واقعی آثار باستانی! ( گنج یابان محترم کوهستان های ایران ) به مخروبه ای از سنگ و ساروج های قدیمی تبدیل شده است.

نکات قابل ذکر برنامه :

1-  بدون تجربه قبلی و آشنایی به مسیر به طور گروهی به این قله صعود نکنید، به ویژه در زمان بارندگی و انباشته بودن برف بر روی مسیر .

2-  تا حد امکان افراد تیم به فنون سنگنوردی آشنا و طناب انفرادی همراه داشته باشند .

3-  در طول مسیر سنگچین هایی قرار دارند که باید به آنها توجه کرد .

4-  مسیر صعود با فراز و نشیب های زیادی همراه است که راهنمای مسیر باید آنها را بشناسد .

 

« سپاس خداوندی را که خالق کوه هاست و از کسانی که در کوهستان ها خلقت او را از نزدیک نظاره گرند و با جسم و جان و روح خود با آن ملموس شده اند ، در برابر تمام خطرات و سختی ها محافظت می نماید . »

 

 

 

                                                                          پاینده باد ایران

                                                                            مهران کیان