بنام خالق ماه و مهر

 

گزارش برگزاری آموزش بازآموزی فنون کوهنوردی در تاریخ  1391/12/11

 

      ساعت 6:30 دقیقه روز جمعه از ابتدای زنجیر کوهستان ، در مسیر چشمه به راه افتادیم . ابتدای کارمان در زمین خاکی سمت راست ، شروع به حرکات نرمشی به صورت آموزش و بیان اهمیت آن در رشته کوهنوردی اشاره کردیم . در حین نرمش ، حرکات مختلفی از دوست خوب و همنوردمان آقای حنیف کاویانی اجراء شد . بعد از نرمش به دوستان اطلاع داده شد به صورت ستونی ، و با سکوت که نماد درست پیمایش کوهستان است را در انظار عمومی اجراء نمایند .

      کاورهای یکدست گروهی و نظم موجود باعث می شد تا خیل عظیمی از طبیعت گردان مجذوب کار تیمی گردند و در چندین مرحله از اسم و رسم گروه جویا شوند . راهمان را ادامه دادیم تا دوراهی بانوان کوهستان عظیمیه و از آنجا به صخره های سرخ پوستی که همنوردان خوبمان آقایان محبی ، امینی و کلانتری را ملاقات نمودیم که عجله برای بازگشت داشتند . پس از احوال پرسی از این عزیزان خداحافظی نمودیم . مجددأ دوستان دیگری را بطور اتفاقی دیدیم آقایان خسروانی ، زنبق و بنفشه ، که بجز آقای خسروانی ، دو عزیز دیگر ما را در این صعود یاری دادند . پس از گذشتن از صخره های سرخ پوستی ، لابه لای علفهای خشک ، پروانه ای زیبا و خوش خط و خال مشغول استراحت بود ، اورا با آرامشش تنها گذاشتیم .

      درکنار ما افراد زیادی تردد می نمودند که اصلأ با اصول کوهنوردی آشنا نبودند و هر لحظه احتمال آسیب دیدن آنها زیاد بود . بارها دوستان می خواستند تا از آنها بخواهیم بیشتر در مورد کوهستان و پیمایش اطلاعات کسب و با احتیاط عمل نمایند . به هر حال در ساعت 8:40 دقیقه به قله عظیمیه رسیدیم ، دوستان خوب گروه آسمان البرز را در بلندای قله دیدیم ، دوستان خوبی همچون آقایان سبزه پرور و سعیدی و یا از گروه های دیگر همچون هفتخوان ، پرواز و ... . ما دقیقأ به صورت تیمی بر فراز قله سرود « ای ایران » را جاودانه سر دادیم و همگی دوستان به سمت کفی  شمالی پشت قله به راه افتادیم و حلقه ای جهت صرف صبحانه و استراحت تشکیل دادیم . سپس همگی دوستان  باطومها را به صورت منظم و دایره ای شکل دور کوله ها چیدند و شروع به آموزش و شناخت کوهنوردی ، ابزار وطریقه استفاده از آنها پرداختیم که در شرح آموزش به آنها اشاره خواهد شد . سپس به سمت مسیر برگشت به راه افتادیم و ساعت 11:30 دقیقه در قسمت چشمه کوهستان عظیمیه از تعدادی از دوستان خدادحافظی کردیم و مابقی دوستان به سمت شرق کوه عظیمیه ، مسیر دره عشاق به راه افتادیم . دوباره بحث آموزش را آغاز کردیم و این بار آن را به حفظ محیط کوهستان ، پوشش خاک و گیاه و شناسایی گیاهان از قبیل خوراکی ، داروئی ، سمی و کاربرد آنها در کوهستان اختصاص دادیم .

      در قسمت انتهائی دیواره اداره برق عظیمیه درقسمت شمالی بام کرج ، بر روی یالی توقف نمودیم . بعد از صرف مقداری خوراکی ، به ادامه آ موزش در زمینه کاربرد باطومها ، کوله ها و کفش مناسب در شرایط مختلف و شناخت آنها در کوهنوردی پرداخته شد . از علاقه تعدادی از دوستان جهت فراگیری آموزش خرسند بودیم و این یارای ما می شد تا بحث آموزش را جدی تر ادامه دهیم . خلاصه ساعت 13:50 دقیقه از مسیر جاده خاکی شرقی عظیمیه به سوی زنجیر پایکوه حرکت کردیم و در ساعت 14:30 دقیقه از دوستان خوبمان خداحافظی کردیم . شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی : مهران کیان  ، مهرعلی پیش رویان  ، نادر بنفشه ، حسین زنبق ، حنیف کاویانی ، مهران پیش رویان ، حامد محمدی ، سجاد جعفریان ، زهرا جعفریان  ، مریم رمضانی پور ، ناهید بکائیان ، فاطمه بیک زاده  ، مریم قره داغی بودند .

 

شرح آموزش:

 

1-  نرمش قبل از اجرای برنامه و اهمیت آن

2-  حفظ محیط کوهستان و رعایت حقوق موجودات و طبیعت گردان توسط گروه

3- جذب طبیعت گردان و آشنائی آنها با روش صحیح طبیعت گردی و کوهنوردی

4- اصول گام برداری و حرکات منظم و فاصله اعضاء گروه در حین حرکت

5- آموزش و شناخت اصطلاحات مشترک در فن ایجاد گره که خود به چند بخش تقسیم می شود

 

گره ها و اصطلاحات آن :

      در فن ایجاد گره برخی از اصطلاحات به طور مشترک استفاده می شود که به شرح زیر تعریف می شود .

 

خم :  انحنای ساده طناب به طوری که دو انتهای منحنی یکدیگر را قطع نمی کنند . (Bight)

 

حلقه : انحنایی از طناب به طوری که دو انتهای منحنی یکدیگر را قطع می کنند . (Loop)

 

سر آزاد یا کاری : سری از طناب که هنگام گره زدن فعال است . (Running end or Working)

 

قسمت ثابت : بخشی از طناب که در حین گره زدن غیر فعال است .  (Standing part)

 

پیچ یا تاب : حلقه ای از طناب که تاب اضافه خورده است . (Elbow)

 

دنباله یا قبضه : سر آزاد طناب که در قسمت انتهایی گره باقی می ماند . (Trial or Pigtail)

 

 

گره ها :

 

سر دست : ساده ترین و معمولی ترین گره برای ایجاد ضامن در انتهای گره اصلی است .(Overhand or Stopper)

 

سر دست دوبل : این گره شبیه گره سردست است جز اینکه یک حلقه بیشتر در گره ایجاد می شود . این گره نسبت به گره سردست گره ای ضخیم تر و زیباتر است .(Double overhand)

 

گره دوسرطناب : گره دوسر طناب به دو صورت ساده و دوبل زده می شود . علامت مشخصه یک گره مرتب و تمیز دو سرطناب این است که از یک طرف دو علامت X در کنار هم و از طرف دیگر چهار حلقه موازی در کنار هم از طناب ایجاد شده باشد . (Fisherman)

 

گره خود حمایت : گره سریعی برای ثابت کردن طناب خود حمایت است . گره ای است که می توانید با وجود آن  ،طول طناب را کم یا زیاد کنید . گره خود حمایت زیر فشار و بار زیاد ممکن است سر بخورد . بنابراین گره های کارگاه نباید صرفأ از نوع خود حمایت باشد بلکه حداقل یک گره هشت هم در محل کارگاه باید استفاده شود . (Clove  Hitch)

 

بولین : گره بولین در انتهای طناب ایجاد می کند که می تواند جهت انداختن به دور درخت یا بلوک استفاده شود . (Bowline)

 

بولین دوبل : این گره یک جفت حلقه ثابت در وسط یا انتهای طناب ایجاد می کند . بولین دوبل گره قویی است که در موارد امداد و نجات دریا و یدک کشی از آن استفاده می شود . (Bowline on a Bight)

 

      شناخت طناب و شناخت کارابین ، بحث های بعدی آموزش البرزیان سبز قامت بود . 

 

 

       امید است با استعانت خداوند منان با چنین آموزش های گروهی بتوانیم همچون سنوات گذشته در آینده نیز درخششی قابل توجه داشته باشیم .

 

      در پایان از همه دوستان خوب البرز سبزیمان که در این کلاس آموزشی  حضور داشتند تشکر و قدردانی می نمایم .

 

 

 

 

 پاینده باد ایران

  مهران کیان