بنام زیباترین زیبایی ها

 

     اولین جلسه رسمی هم اندیشی کارگروههای گروه کوهنوردی و NGO  البرز سبز در روز سه شنبه مورخه 1391/12/15 در دفتر گروه واقع در فرهنگسرای طبیعت برگزار شد .

     ساعت 17 با فراخوانی که از جانب مدیریت صورت گرفته بود ، مسئولین کارگروهها و کمیته ها ، در دفتر گروه حضور یافتند . آقای کیان با صحبتهایی  درباره نبود جلسات کارگروهها و احساس خلأ این جلسات در نحو عملکرد گروه و حواشی بوجود آمده ، آغازگر جلسه بودند . سپس منشور داخلی را که برای گروه تدوین نموده بودند را قرائت کرده و از مسئولین کارگروهها از جمله آقای خواجه حسینی مسئول کمیته نوجوانان و آموزش خواستار حضور فعال تر و ارائه اهداف و عملکردهایشان شدند . البته آقای خواجه حسینی کثرت فعالیتها و شرایط خاص شغلی خود را علت این موضوع اعلام کرده و کار با این گروه سنی را بسیار سخت و زمان بر اعلام داشتند .

     آقای خواجه حسینی در صحبتهای خود پیشنهادهای جالبی نیز برای هر چه بهتر شدن وضعیت گروه داشتند از جمله فدراسیونی کردن سیستم مدیریتی و سلسله مراتبی کردن اجرای برنامه ها ، اجرای تورها و کلاس های آموزشی برای مدارس با سرپرستی گروه ، رسانه ای کردن فعالیتهای گروه و چاپ پرچم گروه و هیئت کوهنوردی ، و ایجاد شرایطی برای برخورد و مقابله با افرادی که دچار حاشیه هستند و ایجاد اختلال می کنند . و نیز تهیه کتاب برای ارتقاء سطح کیفی آموزش و فعال تر کردن کمیته ها و جلسات درون گروهی و حذف انرژی های منفی در جلسات عمومی گروه و نیز تمرین سرودهای مختلف ملی  قبل از اجرای برنامه از پیشنهادات آقای خواجه حسینی بودند .

     آقای پیش رویان مسئول کمیته فنی گروه در راستای ارتقاء سطح فنی تیم ، خواستار اجرای برنامه های بیشتری در سطح کشور شدند و اقدام به برنامه ریزی و اخذ مجوزهای لازم برای صعودهای برون استانی را خواستار شدند . همچنین از مدیریرت و کارگروهها خواستند تا در جهت حفظ چارچوب گروه محافظه کارتر و محتاط تر عمل کنیم .

     آقای محمدی مسئول کمیته انظباطی نیز توجیه نبودن اعضاء در نوع فعالیتهای گروه و جدی نگرفتن شرایط سخت ورزش کوهنوردی را مورد بحث قرار دادند . ایشان در صحبتهای خود حضور پیشکسوتان و بزرگان را در همبستگی و همدلی بیشتر گروه و کمیته ها مؤثر دانستند .

     آقای بهرام جهانگرد که در همین جلسه به سمت مشاور و مسئول کمیته نظارت انتخاب شدند نیز احترام به مدیریت و کمیته ها را از ملزومات کار اعلام کردند .

     علی عباسعلی نژاد مسئول سایت و رایانه گروه ، لزوم احترام به حقوق همه همنوردان و مسئله تأخیر و عدم حضور به موقع افراد در اجرای برنامه را از نقاط مورد بحث و چالش گروه دانستند .

      مریم قره داغی مسئول کمیته روابط عمومی نیز برای بالاتر رفتن کیفیت  برنامه ها ، معرفی برنامه و قله و منطقه پیرامون قله را در جلسات قبل از اجرای برنامه و همچنین تفکیک زمان جلسات عمومی و کارگروهها و نیز اختصاص زمانی برای پرسش و پاسخ در جلسات گروه را خواستار شدند . و همچنین برخورد جدی و قاطعانه مدیریت ، به دور از حضور اعضاء با متخاطیان و افرادی که در روند کار گروهی خلل ایجاد می کنند  و نیز نارضایتی از عدم حضور بانوان عضو ، در جلسات و در برنامه های گروه  و نیز خواستار بررسی علت این قضیه از چالش های ذکر شده توسط ایشان بود .

      آقای کیان مدیر گروه خواستار مطرح شدن و پیگیری موضوعات در جلسات کارگروهها شدند و از بیان آنها در جلسات عمومی گروه ممانعت شود . ضمنأ ایشان از حواشی به وجود آمده و علت آنها ایجاد نگرانی کرده و توجه به منشور داخلی تدوین شده را ضروری اعلام کردند و از کارگروهها خواستند تا در برنامه های فرهنگی و آموزشی حضور پررنگ تری داشته باشند . ونیز از روابط عمومی خواستند تا احکام انتصابی مسئولین کمیته ها را زودتر صادر و تحویل ایشان دهند . آقای کیان در پایان جلسه ضمن جمع بندی پیشنهادات و انتقادات ارائه شده دوستان ، این نشست را بسیار پربار و مفید خواندند و ادامه و جدی گرفتن این گونه جلسات و پیگیری کارگروهها در انجام امور محوله را خواستار شدند .

      البته این جلسه بدلیل شرایط خاص دعوت و فاصله زمانی اندک فراخوان از حضور آقایان حمدا... شاهمرادی ، بهزاد فتحی و جلیل امانی و نقی یکه فلاح پیشکسوتان خوب و ارزنده گروه محروم بودیم و همچنین مسئول کمیته طبیعت گردی آقای حسین بیگی نیز نتوانستند در این جلسه حضور داشته باشند .

      در انتهای جلسه ، صورتجلسه ای که از صحبتهای دوستان تهیه شده به امضاء حاضرین در جلسه درآمد . سپاس فراوان ازکلیه همنوردان و دوستانی که ما را درهیچ شرایطی تنها نگذاشته و همواره در کنار گروه چه در برنامه های فنی ، آموزشی ، فرهنگی و ... حضور داشتند .

 

 تنظیم شده توسط روابط عمومی گروه کوهنوردی البرز سبز : مریم قره داغی