بنام خدا

بیلان فعالیت های فنی و آموزشی گروه کوهنوردی البرز سبز در سال 1391

 

1-      گزارش برنامه صعود به قله دوبرار از عظیمیه

2-      گزارش برنامه چشمه شاهی و دشت بهشت سیجان

3-      گزارش برنامه صعود به دشته و سایت

4-      گزارش برنامه صعود به قله نستون

5-      گزارش برنامه صعود به قله پورا

6-      گزارش برنامه صعود به قله کرچان

7-      گزارش برنامه صعود فنی ، آموزشی به منطقه اشترانکوه لرستان

8-      گزارش برنامه صعود به قله قلعه دختر

9-       گزارش برنامه صعود به قله ونتار

10-  گزارش برنامه صعود به قله آزادکوه(نوبت اول مشترک با گروه پورا)

11-  گزارش برنامه صعود به قله کاهار

12-  گزارش برنامه صعود به قله دماوند (نوبت اول ) در تیرماه 1391

13-  گزارش برنامه صعود به قله پهنه حصار

14-  گزارش برنامه صعود به قله آزادکوه (نوبت دوم)

15-  گزارش برنامه صعود به قله جارستونک

16-  گزارش برنامه بازدید از آبشار چینه و صعود به قله حوضه چال

17-  گزارش برنامه صعود به قله دماند (نوبت دوم)

18-  گزارش برنامه صعود به قله توچال

19-  گزارش برنامه صعود به قله بشمان

20-  گزارش برنامه صعود به قله شاه دژ

21-  گزارش برنامه صعود به قله درفک

22-  گزارش برنامه صعود به قله شیور

23-  گزارش برنامه صعود به قله بریانک چال

24-  گزارش برنامه صعود به قله پهنه حصار

25-  گزارش برنامه پیمایش راوه کلاردشت

26-  گزارش برنامه صعود به قله پورا

27-  گزارش برنامه صعود به قله  کاهار

28-  گزارش برنامه صعود به قله عظیمیه

29-  گزارش برنامه صعود به قله  دو برار

30-  گزارش برنامه صعود به قله سایت

31-  گزارش برنامه صعود به قله عظیمیه

32-  گزارش برنامه صعود به قله پهنه حصار

33-  گزارش برنامه صعود به قله ایوار کجور مشترک با آیلار نوشهر

34-  گزارش برنامه صعود به قله پورا

35-  گزارش برنامه صعود به قله دو برار

36-  گزارش برنامه صعود به قله کرچان

37-  گزارش برنامه صعود به قله آراگاتس ارمنستان مشترک با آیلار نوشهر

38-  گزارش برنامه صعود به قله پورا

39-  گزارش برنامه صعود به قله دو برار

40-  گزارش برنامه صعود به قله کاهار

41-  شرکت در کارگاه آموزش حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست هشتگرد

42-  گزارش برنامه صعود به قله شاه دژ

43-  برگزاری کلاسهای آموزشی جداگانه برای آقایان و بانوان گروه