بنام آنکس که جهان در کف اقبال اوست

گزارش برنامه صعود به قله 4250متری سیالان در تاریخهای 27لغایت28 تیر ماه 92

        بعد از صعود به قله دماوند وخستگی صعودهای فنی،ما را براین واداشت ،هفته ای را به استراحت بپردازیم وخودمان را برای برنامه های جدید آماده کنیم،چیزی که بیش از هر برنامه نیاز بود جلسه هم اندیشی بود که در منزل آقای محبی روز سه شنبه انجام شد،پیامد این هم اندیشی وتشکیل کمیته فنی وبررسی این عزیزان برنامه ای را به شناسائی قلل خارج از استان در رشته کوههای البرزغربی تصویب نمودند. با صلاحدید دوستان تعدادی از همنوردان انتخاب شدند وبا خودرو های شخصی صبح پنج شنبه ،ساعت 5:20 دقیقه صبح کرج را به مقصد غرب کشور ،استان قزوین ترک نمودیم وبعد از رسیدن به آنجا قله ی بالای 4000 متر مد نظرمان بود ،که با مشورت دوستان قله سیالان انتخاب شد،سیالانی که فقط پشت بیسیم اسمش را شنیده بودیم وغافل ازاینکه که چه صعودی پر ماجرا دارد.وارد جاده قزوین الموت شدیم،جاده ای باریک وپر پیچ وخم ،به گردنه ای رسیدیم و آقای پیشرویان قله ها و چگونگی صعودشان را در فصول مختلف سال توضیح میدادند،جاده طولانی الموت پایانی نداشت،به جائی رسیدیم که شرکت محصولات الموت بود وجالب اینکه مردم چگونه آب رودخانه را به بالاترین نقطه به وسیله پمپ  انتقال میدادند و به کشت برنج ودیگر محصولات سرگرم بودندوبعداز گذشتن از آنجا به محله رجائی دشت رسیدیم توقفی کوتاه چاره کارمان بود ،سپس ادامه مسیرو گذشتن از بیابان های گندم کاری شده به معلم کلایه رسیدیم وجایگاه سوخت رسانی متوقف شدیم  وبعداز سوختگیری داخل محله شدیم مجسمه بزرگ عقاب که نماد شهرستان الموت می باشد در ابتدای این محله قرار داشت وجالب تر از همه تابلو های محیط زیستی توجه مارا به نوشته هایش جلب میکرد جملاتی همچون :افسوس که وحوش نمی دانندچه هنگام مهمان گلوله های داغ ما می شوند .وبعدی که اگر وحوش زبان داشتندقبل از به خاک افتادن در گوش وجدان ما چه می گفتند؟ویا اینکه تا به حال به این اندیشیده اید که حیوانات هم فرزندانی دارند که برای بازگشتشان چشم براه اند؟خلاصه با این فرهنگسازی های زیبا امیدواریم محیط زیستی پایدار داشته باشیم .

        در ادامه مسیرمان به دوراهی آتان ،کلایه ،هنیزسمت چپمان رسیدیم وبعداز سیزده کیلومتر به آتان رسیدیم ،یک کیلومتر بعد به روستای کلایه  ودر کیلومتر 17 به روستای با جاده  پرشیب هنیز رسیدیم که خودروی آقای آقائی با چاله چوله ها دست وپنجه نرم میکرد که با کمک آقای پیشرویان مشکل حل شدوساعت 11بعداز اجاره چهارپاه از آقای عیسی قبادی یکی از ساکنین پر محبت روستا وهمراهی ایشان از قسمت شرقی ,بعداز گذر از کوچه باغ ها و رد شدن از رودخانه به ابتدای پایکوب مشرف به جانپناه رسیدیم سربالائی ملایم وطولانی شروع شد در ختان انبوه اورس که بعضی از مسیر ها کاهش دهنده گرما به واسطه سایه هایشان بودند ولابه لای آنها آلوچه های وحشی نیز به وفور دیده می شد .در کنار ما تعدادی از روستائیان در کوه ها مشغول چیدن وذخیره علف برای زمستان دامهای خود بودند .به گردنه اولی رسیدیم دوباره گردنه بعدی با پایکوبه طولانی تر نمایان شد ،بدلیل گرمای زیاد آب های موجود گرم و رسیدن به آب خنک وگوارا آرزوی قلبی مان بود،بعداز طی کردن مسیری طولانی خلاصه به خواسته هایمان رسیدیم چشمه ای پر آب وخنک در دل گیاهانی همچون گل پر وپونه ،بابونه و...توقفی کوتاه وادمه مسیر کار بعدی ما شد ،راه پایانی نداشت ،گذشتن از برف های به جا مانده از بهمن ها در شکافها مناظر زیبائی بود وگذشتن از روی آنها با احتیاط واجب تر از هرچیزی بود به مسیر های شنی و پرتگاهای زیادی در طول حرکتمان برخورد میکردیم ،به گوسفند سرائی رسیدیم که چیدمان سنگهای خوبی را بهمراه داشت وبعداز گذشتن از آنجا جانپناه به وضوح دیده می شد ،امیدی در دلهایمان با وجود گرمای زیاد پدیدار می شد ، البته ناگفته نماند وزش باد درطول مسیر به ما خیلی کمک می نمود ، دوباره به چشمه های زیادی رسیدیم که در کنار یکی از آنها جان باختن پرنده ا ئی زیبا نگرانمان کرد که دلیل مرگش را هرگز نفهمیدیم وسر انجام بعداز سپری کردن مسیری پرشیب به جانپناه 3200 متری راس ساعت 16 رسیدیم و استراحت ودیدن مناظر زیبای اطراف ، شنیدن خاطرات و اطلاعات قله ها کار ما شدوهمچنان هوا رو به تاریکی می رفت وپشه های سمج به سراغمان آمدند،دست بردار نبودند،به صورت گله ای حمله می کردند به ناچار سوزاندن پهن هاو دود آنها ما را از آن هجوم بی رحمانه نجات داد.

      شب را به استراحت کامل در جانپناه پرداختیم تا ساعت 5:10 دقیقه صبح زمان حرکت ما به سوی قله سیالان بود در عرض نیم ساعت در وضعیت گرگ ومیشی هوا 400متر ارتفاع گرفتیم وباد شدیدی مشغول وزیدن بود،با امکانات کامل به سمت خط الراس غربی قله حرکت میکردیم ،جائی که از طرف دیگرش به سوی دریاسر سرازیر می شد.به هر نحوی که بود ساعت 6:20 دقیقه صبح در منطقه قرار گرفتیم  که وزش باد به حدی شدید بود که حتی صعودهای زمستانه نیز شاهد آن نبودیم وبا حضور ما روی خط الراس طلوع خورشید نیز دیدنی بود وبر روی دریای خزر مه غلیظی بود که همه جا را پوشانده بود ،براهمان ادامه دادیم تا جائی که وارد منطقه پر شیب 4000متری رسیدیم ،شدت باد تنفس را با مشکل مواجه میکرد و حرکت را کند پیش می برد،ساعت 7 صبح در بالای برفچال قرار داشتیم که پرتگاه بزرگی بودومقدار زیادی برف در آنجا وجود داشت،همگی دوستان با توان بالا  وقدرتی مسیر دشوار جنوب غربی قله را طی می کردند در طول مسیر شاهد فسیلهای دوره سوم زمین شناسی بودیم که به صورت زیاد دیده می شد. خلاصه با مشکلات فراوان ساعت8:30 دقیقه برفراز قله پر ابهت سیالان قرار گرفتیم وسرود جاودانه ای ایران را اجراء نمودیم ،قلل زیادی چشم نوازی می کردند همچون علم کوه ،سما موس ،زرینه کوه ،شاه البرز،کندیگان ،خشچال،سیاه کر که اطلاعات کاملی از صعود به این مناطق بدست آوردیم که با یاری خدا در آینده نه چندان دور اجراءخواهیم کرد وبعداز ثبت عکس ساعت 9:20 دقیقه مسیر برگشت را پیش رو قرار دادیم ودر ساعت 11در جانپناه بودیم و ساعت 12 جانپناه را به مقصد روستای هنیز ترک نمودیم ،در طول مسیر با هموطنی مواجه شدیم که به صورت تفننی مسیر سیالان را بدون امکانات وخطرناک  طی میکرد وما با طی کردن گردنه های بیشمار وشیب تند خلاصه ساعت 15 به رودخانه کنار روستا رسیدیم ومشغول زدن آب به دست،پا وصورت شدیم ودر ساعت 15:30 دقیقه وارد روستا شدیم وساکنین روستا با محبت کنار ما حضور داشتندومقداری داروهای اولیه را به آنها دادیم چراکه بدست آوردن داروی جزئی نیز برای این عزیزان کار آسانی نیست ودر ساعت 16 حلقه دوستی یاران همنوردمان شکل گرفت به نقد وبررسی این برنامه پربار پرداخته شد ودر دوراهی آتان از آقایان : فلاح ،آقائی و علی نژاد خداحافظی کردیم وبنده به اتفاق آقای پیشرویان برای دیدن مادرشان به زادگاهشان رفتیم وبعد از آن در ساعت 23 شب در کرج از دوست خوب وپر انرژیم آقای پیشرویان خداحافظی نمودم.

موقعیت جغرافیائی :

    قله سیالان از قلل مرتفع البرزغربی می باشد وبرروی خط الرأس اصلی آن حد فاصل دو دره الموت در جنوب ودوهزار از سمت شمال قرار دارد.

بررسی توپوگرافی :

    این قله از سمت غرب توسط گردنه مرتفعی به قله 3950 متری کندیگان وسپس به قله گی جکین وخشچال متصل می شود .واز سمت شرق نیز در ابتدا به قله سیاه کر 3650متر وقلل سلمبار وگردنه مشهور آن می رسد.

مسیر صعود به قله :

     اگر چه یکی از راه های مهم برای دست یابی به قله مسیر ده هنیز در عمق دره جنوبی سیالان می باشد که از از طریق جاده الموت ،دوراهی آتان  به هنیز ومسیر بعدی جاده الموت به گرمارود وسپس در ابتدا به گازرخان وبعد به آبادی خشکه چال که این مسیر می تواند از دیدنیهای  زیادی در طول مسیر برخوردارمان کند.

امکانات صعود :

       کل مسیر فاقد آنتن دهی موبایل ،دارای امکانات حمل وسائل با چهار پا ،چشمه های فراوان در طول مسیر،دارای جانپناه در ارتفاع 3200متری ،دارای راهنما آقای عیسی قبادی،دسترسی با خودروهای سنگین گروهی مقدور نمی باشد.

گویش ساکنین گیلکی ، شغل آنها کشاورزی و دامداری ،جمعیت ساکنین روستای هنیز 120 خانوار .

حیوانات رویت شده :

      کلیه حیوانات اهلی  ، کپک ، عقاب ، انواع سره ها ،سبزه قبا ،هفت رنگ ،لاک پشت

نفرات شرکت کننده:

       مهران کیان ،مهرعلی پیشرویان ،نقی یکه فلاح ،علیرضا آقائی وعلی عباسعلی نژاد

پاینده بادایران

مهران کیان