بنام خالق یکتا

گزارش صعود به قله سبلان از تاریخ 30 مرداد لغایت1شهریور92

      این برنامه دومین برنامه گروه بوده، یعنی اینکه مدیریت گروه به اتفاق تعدادی از همنوردان جهت شرکت در مراسم ازدواج دونفر از اعضاء گروه بنامهای آقای میلاد صفری  وخانم مهدیه پیشرویان به الموت مراجعه نموده بودندوبا هماهنگی مدیریت واعضاءمحترم کمیته فنی این برنامه طراحی وبه مرحله اجراء در آمد .

خلاصه ای از چگونگی صعود تقدیم میگردد:

   عصر روز چهار شنبه سی ام مرداد ماه  کرج را به مقصد سبلان ترک نمودیم ونفراتی که این تیم را همراهی می کردند آقایان :حسین بیگی ،مصطفی سعیدی ،حسن علیمردانی وسجاد جعفریان بودند .

    صبح روز پنج شنبه از منطقه شابیل اردبیل حرکت نفرات از ضلع غربی آغاز شد وساعت 17 عصر به جانپناه رسیدیم با مشورت از اعضاء تیم براهمان ادامه دادیم ودر ساعت 19 به قله سبلان رسیدیم بعداز صعود ارتفاع کم کردیم ودر کنار جانپناه شبی سرد را به صبح رساندیم و ساعت 6 صبح روز جمعه مسیر برگشتمان آغاز شد و 12 ظهر به منطقه شابیل رسیدیم وسپس اردبیل وساعت 14 روز جمعه توسط اتوبوس به سمت کرج حرکت کردیم وساعت 22شب در کرج از دوستان خوبمان خداحافظی نمودیم .

   سرپرست برنامه حسین بیگی ،مسئول فنی مصطفی سعیدی،عکاس سجاد جعفریان و پشتیبان برنامه مهران کیان .

    قابل توجه همنوردان در مورد اطلاعات ومطالب بیشتر به این صعود به دفتر گروه مراجعه نمائید.

با تشکر از توجه شما  تهیه کننده گزارش : حسین بیگی