بنام یزدان پاک

گزارش برنامه پیمایش وباز آموزی کوهپیمائی  واقع در کوهستان عظیمیه در تاریخ1392/8/3

         این برنامه به صورت فراخوان به تمامی دوستان پیامک شد ،عده ای مثل خیلی وقتها عذر آوردند ومسائلی را بهانه وعده ای نیز همانند همیشه وفادار به گروه بودند وحضور یافتند نفراتی همچون آقایان : مهرعلی پیشرویان ،  مهران پیشرویان ، علی عباسعلی نژاد ، حسن خسروانزاده ، محمدرضا اصفهانی ، سید محسن تقی الحسینی ، یوسف پاک ، پاشا امیری ، هادی سلیمی ، آزادصدغی ، علی مکاری ، حمداله شاهمرادی وخانمها : ناهید بکائیان ، سید فاطمه حسینی ، نازنین بیک زاده ، بهناز امیری ، زینب پیشرویان ، شهناز کیانی ، زهرا خیرالهی  و خانم رسولی بودند .

     ساعت 6:10 دقیقه از ابتدای زنجیر حرکت منظم گروهی را بعداز نرمش صبحگاهی آغاز نمودیم وبه سمت دوراهی بانوان براهمان ادامه دادیم ، ساعت 7:45 دقیقه به قله عظیمیه رسیدیم ، نظم گروهی باعث شده بود تا تعداد زیادی از هموطنان طبیعت دوستمان مشتاق پیوستن گروه شوند وتا جائی نیز هم مسیر ما می شدند ، بعداز صرف صبحانه ، یکساعت مطالبی در غالب سر فصلهای آموزش های تئوری کوهپیمائی  به همنوردان ارائه گردید ومطالبی نیز پیرامون  شناخت ابزار فنی  واهمیت نگهداری آنها اشاره شد و بعداز بحث آموزش  چند نفراز همنوردان مسیر بازگشت را پیش رو قرار دادند ومابقی نیز به سمت دره وینه براه افتادیم ، مسافت کمی طولانی بود وهنگام رفتن آقا وخانم قاضی  تا پایان راه همراه تیم بودند ، به شن اسکی وینه رسیدیم که سرازیر شدن از آن مسیر لذت خاص خودش را داشت وبه اولین بوته های تمشک موجود در دره وینه رسیدیم ومقدارکمی تمشک چیدیم و سمت درختچه های سماق رفتیم و بعداز آن کنار چشمه آب مشغول صرف ناهار شدیم وبعداز ناهار مسیر برگشت را سمت روستای وینه حرکت کردیم  و در بین راه در انبوه درختان سماق مشغول چیدن سماق شدیم و رأس ساعت 15 به ایستگاه اتوبوس وینه رسیدیم که اتوبوس در همان لحظه سر رسید وهمگی به وسیله آن تا کرج آمدیم واز همه دوستان در میدان کرج خداحافظی نمودیم .

در پایان از تمامی عزیزانی که ما را در این برنامه زیبا یاری دادند تشکر می نمایم .

پاینده باد ایران مهران کیان