به نام خداوند پاکی ها

گزارش همایش و پاکسازی در جاده چالوس محدوده  پل خواب با حضور چهره نام آشنای سینما  رامبد جوان در تاریخ  1393/06/20

صبح روز پنج شنبه رأس ساعت 7:30 دقیقه از جلوی درب اداره کل محیط زیست استان البرز واقع در بلوار امام رضا – شاهد 2 به اتفاق جمعی از دوستداران محیط زیست  که اکثراًعضو سازمانهای مردم نهاد استان البرز بودند برای حضور در این مراسم شرکت کرده نمودند .سوار اتوبوس های شرکت واحد شدیم وکرج را به مقصد جاده چالوس ترک کردیم در بین راه از طرف محیط  زیست پذ یرائی مختصری شدیم .در طول مسیر به ترافیک سنگینی برخورد کردیم ، با تاخیر  در ساعت 9:45 دقیقه به پل خواب رسیدیم ، همگی اتوبوس را به سمت کنار رودخانه ترک کردیم ، در اوایل مسیر از طرف کارکنان محیط زیست نایلون زباله و دستکشهای یکبار مصرف  بین همه عزیزان شرکت کننده  توزیع می شد . تمامی دوستداران طبیعت از همان ابتدا مشغول جمع کردن زباله ها شدند ساعتی بعد رامبد جوان به همراه گروهی از کارکنان صدا وسیما به جمع ما پیوستند . دوستان با گرفتن عکس و فیلم یادگاری در کنار زباله های جمع آوری شده خود را  مشغول کرده بودند ، با آمدن رامبد و مدیران محیط زیست  با سخنان به ظاهر زیبایشان همه را به پاکداشتن طبیعت دعوت می کردند ،کسانی را دعوت می کرد که خود استاد سخنرانی پیرامون معظلات محیط زیست بودند، باز سوار خودروها شدیم در طی مسیر به منطقه ای به نام ری زمین رسیدیم .در آنجا نیز توقفی داشتیم که دوباره همگی مشغول پاک سازی آن  منطقه  هم شدیم ، با جمع آوری زباله ها و نظاره کردن خانواده هائی که در آنجا مشغول استراحت بودند، که مانیز در حال جمع آوری زباله بودیم ، به آنها به زبان بی زبانی می گفتیم  ریختن زباله ممنوع . امیدوارم روزی شود که حتی یک زباله کوچک  راهم در طبیعت نبینیم  در ساعت 11:45 دقیقه با بی نظمی کامل از طرف مجریان برنامه ،تمامی زحمتهای سمن ها بنام رامبد جوان وطرف دارانش ثبت وضبط رسانه ای شدوحتی رسانه ها حاضر نشدندنامی از گروه های دوستدار محیط زیست اشاره نمایندوتمامی روزنامه نگاران ،عوامل صدا وسیمای جمهوری اسلامی ،خیل عظیم NGOها را اشتباهاً مردم ومسافران گذری خطاب نمودندوصرفاًحضور رامبد جوان رادلیل این حضور دانستند ،اما غافل از اینکه دوستداران وسمنهای محیط زیست بخاطر دل وعشقشان به طبیعت بدون اجر ومزد حضور پیدا کرده بودند واگر رامبد جوان هم نبود کارشان را به زیبائی به یک اثر بیاد ماندنی تبدیل می نمودند،گروهائی همچون رفته گران طبیعت،درختکاران البرز،جمعیت البرزسبزوعوامل زحمتکش بخشداری آسارا ،سازمان پسماند استان البرزومحیط بانان سخت کوش استان البرز ومستقر در جاده چالوس و....با این تفاسیر بیائیم از مسائل نمایش پرهیز کنیم چرا که محیط زیست ما نیاز به عمل دارد نه شعاروخلاصه ،ری زمین وجاده چالوس را به مقصد کرج ترک کردیم ، در طول مسیر به این فکر می کردیم طبیعت  بی زباله چه زیباست در ساعت 1:15 دقیقه جلوی درب اداره کل محیط زیست استان البرز از دوستان خداحافظی نمودیم .

پاینده باد ایران

مهران کیان