گزراش برنامه جمعه 20 خرداد به مناسبت هفته محیط زیست

بمناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست مقرر شد ، که برنامه ای در کوهستان عظیمیه برگزار شود.

 NGO البرز سبز بر حسب وظیفه خود در زمینه احیای محیطی سالم برای طبیعت گردان و کوهنوردان از ساعت 5/30 صبح مشغول پخش نمودن کیسه های زباله در حضور ورزشکاران و کوهنوردان شد .

 این برنامه تا ساعت 8 صبح ادامه داشت که مسئولین محترم محیط زیست اداره کرج آقای مهندس قوائی و همکارانش ، خانم حصاری و تعدادی از جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و هلال احمر ، و تعدادی از کوهنوردان حاضر افتتاح و با ایراد مطالبی از ریاست محیط زیست شهر کرج و سر کار خانم حصاری و آقای کیان مدیر NGO البرز سبز کار استارت شد .

 لازم بذکر است مسئولین سازمان بازیافت و پسماند نیز حضور داشتند که این کار با برنامه فرهنگ سازی و پاک سازی نمادین به سمت پایگاه کوهستانی صورت گرفت، که در آنجا در دفتر پایگاه کوهستانی  جلسه ای با حضور فرمانده پایگاه آقای ابراهیم خانی و دوستان و خانم حصاری و آقای قبائی و همکاران محیط زیست پیرو جلسه  2 ( دوم ) اردیبهشت ماه که قرار بود یکسری از کارها صورت بگیرد بحث و بررسی شد .

در این جلسه مقرر گردید که از طرف جمعیت زنان، خانم حصاری در مورد تسطیح نمودن خیابان خاکی سمت پایگاه و حمل دو کامیون ماسه و مصالح با شهرداری مربوطه مذاکره نمایند ، مقرر شد NGO البرز سبز به نمایندگی کوهنوردان پیگیر نصب سطل زباله و تابلو اطلاع رسانی در مسیر کوهستان عظیمیه گردد ، و محیط زیست نیز از طریق سیکل اداری خودش ، رابط بین عوامل اجرائی با سازمانهای مربوطه باشد که برنامه با موفقیت به پایان رسید .