بنام ایزد دانا

گزارش برنامه کوهپیمائی سبک و بازدید از دشت آویشن روستای خور و دشت پهنه حصار

راس ساعت 6 صبح همگی جلوی سینما هجرت اول بلوار شورا حاضر بودیم  ،توسط دو دستگاه ون به سمت روستای خور حرکت کردیم، راس ساعت 7 صبح در محل پیست اسکی خور از خودروهایمان پیاده شدیم و به صورت گروهی از جاده خاکی و پاکوبه داخل پیست حرکت نمودیم .

در بین راه اعضا با اشعار و ترانه های زیبا رونق خاص به گروه داده بودند . مناظر فوق العاده زیبا و چشم انداز جالب کوه پهنه سار برف های موجود در قله پهنه سار و آبشارهای متعدد . چشمان ما را نوازش می نمود . بعد از یک کوهپیمائی سبک به محل دشت پهنه سار یا گوسفند سرا رسیدیم در آنجا برای صرف صبحانه و استراحت توقف نمودیم .

 در این فاصله از گیاهان مختلف از قبیل آویشن ، والک ، سیرک ، پونه و .... جمع آوری کردیم بدلیل زیبا بودن جا و آرامش محیط همانجا برای صرف ناهار نیز ماندیم و سپس مسیر دشت آویشن را ادامه دادیم تا به محل پیست اسکی خور رسیدیم و از آنجا به محل توقف خودروها آمدیم . در طول مسیر NGO البرز سبز با توجه به اهداف کاری خود در زمینه طبیعت بکر و پاک و زمینی پاک وسالم پرداخت و کلیه زباله های جمع آوری شده را به محل سکوی زباله ها انتقال داده شد . و با رعایت تمامی مسائل از جمله نظم و انضباط گروهی و مشکلات بی نظمی و دیگر مسائلی که منجر شود گروه را از اهداف خود دور نماید اشاره گردید .

 از آنجا چشمه قلقلی را نیز دیدن نمودیم .  پس از رد کردن چشم اندازهای زیبای روستاهائی همچون خور ، سیجان ، گوراب ، جی ، سرزیارت ، چاران ، ابهرک ، و ارنگه ، مسیر را به سوی خوزنکلا ادامه دادیم تا به پائین سد به جاده اصلی چالوس رسیدیم . و از آنجا مسیر را به سوی شهر کرج ادامه دادیم تا به میدان امام خمینی شهر کرج رسیدیم و خداحافظی از عزیزانی که یک روز قشنگ و پرخاطره را برای ما در دفاتر خاطراتمان ثبت نمودند ،

امید است با یاری خداوند دوستی و علاقه به طبیعت در بین تمامی علاقه مندان به کوه و طبیعت ایجاد و از برکت این نعمت ها ، طبیعتی بکر و زیبا در جای جای ایران عزیزمان داشته باشیم .

پاینده باد ایران

باتشکر                                   مهران کیان

نفرات شرکت کننده

1 مهران کیان ( مدیر گروه و سرپرست برنامه )

2 مجتبی شیخ 3 فاطمه نواب 4 رضا علامیر 5 طهمورث خسروی 6 ایرج ناظریان

7 زهرا حسنلو 8 سید محمد عرفان شجاعی 9 محمد علی توکلی 10 اعظم السادات مسعودیان

11 سحر فرمانی 12 زیبا شعبانی 13 یداله عاشوری 14 مسعود عابدینی 15 زهرا اتابکی

16 سکینه وطن پرست .