بسمه تعالی

گزارش برنامه کوهموردی در کوهستان عظیمیه

راس ساعت 30 : 6 دقیقه صبح از ابتدای جاده خاکی به سمت پایگاه کوهستانی ، بعد از آنجا به پاکوبه مشرف به کوهستان و دو راهی بانوان و صخره سرخ پوستی و قله عظیمیه که در آنجا اعضاء گروه NGO البرز سبزمان حضور داشتند ما جلسه ای با آنها و اتمام حجت کردن با بعضی از آنها که چگونه باید گروه را همراهی کنند جهت شد . که این مطلب شنیدنش برای بعضی ها ناخوشایند بود . البته مهم نیست ، مهم اهداف گروه و جمعیت می باشد . که با شایستگی تمام در تمامی مراحل به کار خود ادامه می دهد .

نفرات همراهی کننده تا پایان برنامه آقایان مهران کیان ، محمد دولتی ، مهدی نور محمدی ، آزاد صدغی ، و سرکار خانم اکرم خدابخشی ، که پس از صرف صبحانه و میوه و جمع آوری زباله های اطرافمان به پای کوه برگشتیم . که در بین راه اعضای محترم پایگاه کوهستانی از ما در مورد مراجعه ننمودن پرسنل شهرداری جهت تسطیح نمودن خیابان کوهستان و دیگر مسائل پرس و جو نمودند .

و از طرف دیگر از استان سرسبز لرستان خبر خوشحال کننده ای از NGO کوهنوردان ما به گوشمان رسید که از بدو تاسیس تا کنون 14 برنامه فرهنگسازی و نهادینه در نقاط مختلف این استان داشتند و جالب تر از همه سایت اطلاع رسانی و وبلاگ آنها فعال و در حال کار می باشد . و خوشحال از اینیم که روز به روز بر تعداد NGO هایمان افزوده می شود .

و افراد ناکار آمد از حیطه وظایف ما به دور می گردند و جایگزین آنها افراد مسئولیت پذیر قرار می گیرند و شرایط جدیدی برای نفرات گروه مقرر شد . چنانچه خواستار همکاری با ما می باشند بایستی در جلسات جمعیت زنان و گروه کوهنوردی واقع در پارک خانواده حضور داشته باشند .

و در ضمن در عصر جمعه به اتفاق اعضای گروهمان برای همدردی با آقای کاظم پورحسینی که داغ از دست دادن پدر آزارش می داد در مراسم فوق حضور یافتیم و ادای تسلیت برای خانواده و بازماندگانش داشتیم .

با تشکر فراوان                                                          مهران کیان

پایان گزارش