گزارش برنامه گلگشت روستای کلها وصعود به قله 4050متری کهار

سرپرست  ومدیربرنامه مهران کیان

نفرات شرکت کننده:مهران کیان،عباس ترکمن،حسین بیگی،ایرج ناظریان،هاشم بنفشه،حسین زنبق،حسن فراهانی، حمید خسروانی، سید کاظم پورحسینی                                                                 و خانمها :ربابه معصومی، زهرااتابکی،زهرا حسنلو،اعظم قذاقی،ریحانه قذاقی،نیوشا خلیلی،فاطمه ناظریان،مریم قلی پور

صبح روز جمعه 18/6/90ساعت 6صبح از روبروی سینما هجرت ابتدای بلوار شورا حرکت نمودیم

وساعت 6:50درمحل پارکینگ روستای کلها رسیدیم وپس از پیاده شدن ازخودرو و به مسائلی ازقبیل        نظم و انظباط ورعایت حقوق روستا ئیان ساکن وبرنامه ریزی  درمورد دو برنامه  گلگشت و  صعود

پرداخته شد،وباوجود نفرات مبتدی سرقدم ومیانداروعقب دار تعیین شدندوباگذر از جاده خاکی  واقع در

شرق روستا به راهمان ادامه دادیم تا ارتفاع 1800متری، توسط راه پاکوبه ای مسیر گوسفندسرا راطی

نمودیم،درطول مسیر باثبت  لحظه ها،به دره چالک رسیدیم ،درآنجا بمدت 45دقیقه برای استراحت و

صرف صبحانه توقف نمودیم،بابررسی وضعیت موجود دو تیم شدیم،تیم فنی بامسئولیت مهران کیان سمت

قله براه افتادیم وتیم گلگشتی به سرپرستی آقای ایرج ناظریان درکنار رودخانه زیبا باقی ماندند،مسیر صعود

به قله ادامه پیدانمود،تا به هارونک رسیدیم  چشم اندازی از محیطی کاملاُ بکر وفاقد هر گونه آلاینده و

آب روان،مسیر عبور بدلیل بارشهای سیل آسا  ازبین رفته بود ،پس لازم بود کمی احتیاط ونظم چاشنی

صعودمان می شد،بهر حال مسیرمان را ادامه دادیم،تا ارتفاع 3700متری ،با شیبی 95%،استراحتی 

کوتاه می توانست ،خستگی راه را برطرف نماید،مسئله جالب اینبود هرقدمی که درخاک آنجا گذاشته

می شد،حس غریبی حاکم می گشت ،محیطی باقی مانده ازتاریخ کهن ،وبا پیدا شدن سنگواره حلزونهای

ماقبل تاریخ ،دلیلی براین ادعا بود،خلاصه مسیرمان ادامه یافت،تا قله زیبای 4050متری کهار زیر

پاهایمان،نوازشمان می داد،انگار حسمان کرده بود،واز هرجهتش همسایه های خوب وهمجوار،سر به

فلک کشیده اش را به ما معرفی میکرد،همچون:کرچان،هفت خان ،شاه البرز،شاهزاده کج گردن،یا همان

آزادکوه،علم کوه،توچال وقله نازبودند،که هرکدام به نوبه خود زیبائیهایی را بهمراه دارند،وخلاصه با

صرف مقداری غذاومیوه، مسیر برگشت راانتخاب کردیم،همچنان چشمهای ما هنوز دنبال سوژه ،خودش

همان سنگواره ها بود،تا اینکه خلاصه زمان انتظار فرا رسید،وفسیل موجودی زیبا ازخانواده دایناسورها کشف شد.انگار منتظرمان بودوبا مشکلات زیادی دست وپنجه نرم کرده بود اعم از سرما،گرما ،یخبندان

،وخلاصه باثبت عکس از آن درطبیعت تنهایش گذاشتیم،  ومسیربرگشت ادامه یافت وهوا روبه  تاریکی

می رفت،راُس ساعت20:30 شب به روستای کلها رسیدیم ودرآنجا به تیم گلگشت ملحق شدیم،وحرکت

به سوی کرج ادامه کارمان شد ودر ساعت22:20با وجود ترافیک جاده چالوس ،به کرج رسیدیم ولحظه

خداحافظی از دوستان وهمنوردان خوبمان، اعلام پایان یک برنامه گلگشت وصعود خوبی شد.

 

نکات مهم:مسیر کاملاّفاقدپوشش آنتن دهی موبایل می باشد،پاکوبه ها لغزنده،مسیر دارای پرتگاه می باشد

همراه داشتن لوازم ازقبیل:باطوم،کفش مناسب،پوشاک مناسب،آب برای صعود به قله،وسایل کمکهای اولیه

مواد غذائی قندی ،هد لمپ الزامی میباشد.

درپایان خبر خوشحال کننده این بود که هیچ گونه مواد آلوده کننده وزباله درروستای  فوق مشاهده نشد واین موضوع حکایت بر فرهنگ والای روستائیان بود،که لازم است ما شهر نشینان از آنان الگو برداری کنیم چرا

که خودمان را انسانهای  دارای تمدن میدانیم،غافل ازاینکه قدم نهادن ما شهر نشینها ومصنوعاتمان به اینگونه

محیطهای بکر،موجب آلودگی وتخریب و سلب آسایش این زحمت کشان گشته است،پس بیائیم عزممان را جزم نمائیم  وبه دیگران بیاموزیم ،همانند این قشرمظلوم ومهمان نواز برخورد نمائیم.

 

 

ازکلیه عزیزانی که ما را یاری نمودند  دوستان  وپیشکسوتان هیئت کوهنوردی استان البرزوهمنوردان فرهنگسرای طبیعت،عزیزان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان البرز،همنوردان خوب گروه هفت خان کرج، وهمنوردان خوبم در جمعیت البرزسبزوخانواده محترم سرکار خانم محمدی  از رادیو البرز تشکر بعمل می آید.   

 

 

                                    باتشکر       پاینده باد ایران   مهران کیان