بسمه تعالی

          گزارش برنامه آموزشی وکوهنوردی NGOالبرزسبزدرتاریخ28/11/90

با توجه به فراخوان روز پنجشنبه ودستور جلسه تاریخ26/11/90مبنی برلزوم فراگیری فنون وتاکتیکهای ورزشهای طبیعت گردی وکوهستانی نفراتی همچون آقایان:مهران کیان،سید رضا حسینی،سید مهرزاد حسینی،سعید شمس،اصغر خواجه حسینی ، نفرات کمیته نوجوانان ،حمد اله شاهمرادی،علی واعظی،صابر جعفریان ،سجاد جعفریان،سروش فلاح،عباس جعفری ،حسین نوروزی،احمد جاوید،محمد دولتی ،ناصرصدغی وخانمها:زهرا جعفریان،زینب جاوید،مهناز بانو عربشاهی،سید فاطمه حسینی،ناهیدبکائیان وشیما فکری گروه را همراهی نمودند.

سرپرست برنامه: مهرزادحسینی ،سرقدم حسین نوروزی،میاندارحمداله شاهمرادی،عقب دار اصغر خواجه حسینی ،مسئول فنی محمد دولتی ،راهنما مهران کیان

آموزشگران:مهرزاد حسینی ،مهران کیان ،علی واعظی

عکاس وتدارکات:سجاد جعفریان

میهمانان:علی اشرف قهرمانی وهمسر محترمشان

مباحث مورد آموزش:

1-آمادگی جسمانی

2-تعریف پایه برای کوهستان(بادپناه، یال، خط الراس، خط القعر، بادکوبه)

3-باطوم ،طریقه استفاده ونگهداری

4-پوشاک کوهستان

5-خطرات وآسیبهای کوهستان

6-بهمن وبهمن شناسی

7-ارتفاع زدگی

8-تغذیه در کوهستان

همگی همنوردان با نماد فرهنگسازی با استفاده از کیسه های زباله دیگران راتشویق به پاکسازی کوهستان وطبیعت نمودندوبا وجود نظم در طول مسیر توجه علاقه مندان زیادی را به خود جلب نمود .در طول مسیر برف کمی زمین وکوهستان را سفید پوش کرده بود،خیل عظیمی از طبیعت دوستان درکوهستان حضور داشتند .

راس ساعت 9 همگی در قله عظیمیه جنب کانکس مشغول استراحت وصرف صبحانه شدند سپس به ادامه آموزش پرداخته شدوبه دلیل سردی هوا مجبور به فرود از قله شدیم ،درطول مسیرزباله های زیادی جمع آوری شد.وراس ساعت 12:15دقیقه به پای کوه رسیدیم همگی باتشویق اعضاء وسرپرست پایان برنامه آموزش وصعود را اعلام نمودندودرپایان یک تیم چهار نفره در غالب برنامه دوم مسیر وسیه به دشته را ادامه دادند ودر ساعت 16 پایان برنامه دوم نیز اعلام گشت .

 

 

 

کمیته آموزش گروه کوهنوردی NGO البرزسبزبرای همه همنوردان طبیعت زیبا همراه باآرامش را آرزو می نماید.