بسمه تعالی

      برنامه درختکاری نمادین در باغ نظامعلی کلاک بمناسبت هفته هوای پاک درتاریخ26/10/90

پس از هماهنگی های بعمل آمده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان کرج مقررگردیدبرنامه ای به صورت نمادین بمناسبت گرامیداشت هفته هوای پاک اجرا گردد،در این راستا  NGO البرزسبزپیرو اهداف اصلی خود که همان احترام به محیط زیست می باشد،برخود لازم دانست،تا در کنار دیگر تشکلها به این کار مهم با علاقه ،استقبال خوبی نشان دهد.

ابتدای کار باثبت عکسهای یادبود،افتتاحیه مراسم با سخنرانی جناب آقای مهندس قوائی ریاست ادره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج وسرکار خانم حصاری مسئول جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست وآقای میرزائی رئیس کمیته محیط زیست هیئت کوهنوردی استان در مورد اهمیت درخت با موضوع هوای پاک کلماتی راایراد فرمودندوبعداز مراسم افتتاحیه همگی به کاشتن درخت مشغول وتمامی صحنه های درختکاری با ثبت عکس به کار خود ادامه داد،دراین جا البرزسبز از فرصت استفاده نمودوگزارشاتی را با ثبت فیلم تهیه نمودابتدا آقای حکیمی معاونت محیط زیست کرج در مورد برگزاری مراسمهای هفته هوای پاک اشاره نمودکه برنامه درختکاری ومعاینه فنی خودروهای آلوده کننده،یک روز بمناسبت هوای پاک کوهستان،مسابقه نقاشی در یکی از مدارس عظیمیه سازمان به کار خود ادامه می دهد،سپس به سراغ آقای قوائی رفتیم ایشان درخت  را مظهر هوای پاک دانستندودر ادامه به سئوال ما مبنی بر حمایتهای سازمان محیط زیست از کوهنوردان حامی محیط زیست اشاره نمودند که همایتهای سازمان می تواند به دو صورت با شدنخست به صورت مالی که در حال حاضر با توجه به استان شدن  هنوز ردیف بودجه ای را اختصاص نداده اند ودوم به صورت معنوی که حاضریم در همه برنامه ها در خدمت فعالان محیط زیست باشیم مخصوصاَ جمعیت کوهنوردان ودر ادامه از نفرات شرکت کننده نیز گزارشاتی تهیه شد که به صورت اسلاید تقدیم میگردددرپایان از همه افرادخدا حافظی وبه کرج بازگشتیم.

در پایان کمیته محیط زیست NGO البرزسبزطبیعتی سبزو آسمانی آبی را برای همه آرزو می نماید

                              با تشکر حسینی قانع مسئول کمیته محیط زیست