گزارش صعود به قله دوبرار گروه NGO البرز سبز در تاریخ 21/11/1390

شروع حرکت ساعت 7 صبح از جلوی ایران فیلم آزادگان وساعت 7:30 صبح تمام افراد گروه در روستای سیاهکلان جمع شده و برنامه به سرپرستی آقای صابر جعفریان شروع شد. توسط سرپرست سرقدم خانم خدابخشی میاندار آقای بیگی و عقب دار آقای کیان ومسئول فنی تیم آقای محمد دولتی  انتخاب شدند.همگی ابتدای کار حرکاتی را جهت آماده سازی بدن درغالب نرمش آغاز نمودند سپس ازیال شمالی روستای سیاهکلان به سمت قله حرکت نمودیم مسیر جالبی را ادامه دادیم تا اینکه به صخره های  جلوی راهمان رسیدیم با احتیاط از آنجا عبور کردیم به جائی رسیدیم که برف تا زانو هایمان را فرا گرفته بود راس  ساعت 9همگی در جانپناه مسیر قله دوبرار برای صرف صبحانه واستراحت توقف نمودیم دراین زمان به صورت دوتیم درآمدیم یکی از تیمها برای قله براه افتاد وبعداز سپری نمودن یال بالای جانپناه  راس ساعت 11:30دقیقه به قله دوبرار رسیدوتیم دوم نیز به سرپرستی  آقای کیان با نفرات جدید ومبتدی آموزش مقدماتی برف را اجرا وراس ساعت 12:20دقیقه با کلیه نفرات قله را صعود بعداز ثبت عکس همگی به سمت جانپناه حرکت نمودیم در ساعت 13:30دقیقه به جانپناه دوبرار رسیدیم برای صرف ناهار واستراحتی کوتاه وثبت عکس مسیر برگشت رااز صخره های غربی  روستای سیاهکلان به سمت پائین حرکت نمودیم مسیر کاملاَصخره ای بود وهمگی بایستی دست به سنگ می شدیم خلاصه باسپری نمودن اوضاع به بالای روستای سیاهکلان رسیدیم بعد از گذشتن شن اسکی ساعت 15 به روستای سیاهکلان رسیدیم واز دوستان خوبمان خداحافظی نمودیم.

توضیحاتی در مورد صعود زمستانه به قله دوبرار:

مسیر کاملا صخره ای ،فاقد پاکوبه،دارای جانپناه نیمه ساز،فاقد چشمه ضرورت دارد کلیه لوازم زمستانی وراهنما برای صعود داشته باشید.

نفرات شرکت کننده:

آقایان: سجاد جعفریان،مهران کیان، صابر جعفریان ،علی پیشرویان ،محمد دولتی ،حسین بیگی ،محسن بیگی ،عباس میرابی ومجید حاجی هادی

خانم ها:زهرا جعفریان ، خدیجه جعفریان، سولماز خادم عباسی ،زهرا جاوید ،زینب جاوید ،صالحه دادو، خواهران حسینی ،خانم بیگی ، اکرم خدابخشی  ،خانم موت آبادی ،فاطمه عظیمی ، خانم بکائیان و خانم علی محمدی

 

 

کمیته صعود های ورزشی NGO البرز سبز صعودهای پر افتخاری را برای همنوردان آرزو میکند.