بسمه تعالی                                                                   

صعود مشترک باگروهای فعال عاشق به طبیعت وکوهنوردی در منطقه پل خواب باموضوع طبیعت پاک(8/7/90)                   

ابتدا از میدان کرج روبروی سینما هجرت توسط یکدستگاه می نی بوس گروه راُس ساعت 6صبح حرکت نمودیم ودرساعت 7:30درمنطقه دیواره پل خواب تجمع نمودیم،درآنجابامسئولین محترم هیئت کوهنوردی استان البرز دیدار نمودیم سپس فرصتی بود که با آقای کاتوزیان دبیر هیئت کوهنوردی استان البرزوآقای مختاریان رئیس کمیته صعودهای ورزشی وسرکار خانم میرسلیم جانشین هیئت کوهنوردی ورئیس اموربانوان تربیت بدنی استان البرز مباحثی پیرامون ادامه همکاری جمعیت البرزسبز با هیئت کوهنوردی وگروه های تابعه را درزمینه محیط زیست وفرهنگ طبیعت گردی وکوهنوردی داشته باشیم، از جمعیت البرزسبز خواسته شدتا همانند دیگر گروه ها در روزهمایش کوهنوردی، حضور داشته باشیم ،سپس با اهداف از پیش تعیین شده شروع به توزیع بروشور وکیسه های زباله سازمان حفاظت از محیط زیست نمودیم ومسیر را به سمت صعود به قله کهار ترک نمودیم، به روستای کلوان رسیدیم در آنجا با گروه هائی همچون مپنا پارس ،سایپا ،کارگران شهرداری ،پیشکسوتان کوهنوردی استان البرز به صورت ادغامی شروع وکاملاَمسیر صعود واطراف پاکسازی شد تیم پس از صعود به قله 4050متری وبازگشت به پناهگاه3200متری وصرف ناهاروکمی استراحت وثبت عکسهای یادبودمسیر را به سمت محل توقف خودرو ادامه داد. راُس ساعت 16 سوار ماشین شدیم وبه شهر کرج بازگشتیم ودر پایان با روزی پرانرژی توانستیم اهداف اصلی برنامه را تحقق بخشیم وشعار اصلی همه ی طبیعت گردان که همان طبیعت پاک ،زلالی چشمه هاواستواری صخره هاوامنیت موجودات زنده بودرا به زبا ن بیاوریم.                 توضیحاتی در مورد مسیر قله کهار:                                     مسیرکاملاُفاقد پوشش آنتن دهی موبایل می باشد وصعود قله یکروزه نیز صورت می پذیرد، درفصل پائیز لازم است پوشاک گرم وتغذیه مناسب به همراه داشته باشیم ولازم به ذکر است رعایت کلیه اصول محیط زیستی می توانددر روند سالم ماندن طبیعت وکوه ها کمکی چشم گیر داشته باشدبه امید آن روز.                     درپایان از تمامی عزیزانی که ما را در این برنامه   یاری نمودند کمال تشکر را   دارم                                             

                                       پاینده بادایرن      مهران کیان