به مناسبت هفته درختکاری NGO البرز سبز افتخار دارد در کنار سازمانهای مردم نهاد استان تهران و استان البرز ئ هیتهای مردم نهاد کوهنوردی مراسم درختکاری را در روز 19 اسفند سال 1390 در باغ نظامعلی کلاک حضور داشته باشد

 

با تشکر مهران کیان