به نام یزدان پاک

برنامه

سرپرست

مدت

تاریخ اجرا

ارتفاع

دره پورا(دیداریاران)

مهران کیان

1روز

18/1/91

     ●    

عظیمیه به دوبرار

سجادجعفریان

1

25 /1/91

2900متر

دشته وقله سایت

مهران کیان

1

1  /2/91

2500متر

قله پورا(لیک)

مهران کیان

1

8  /2/91

3019متر

باغ لاله گچسر،یخ مراد و کاخ ناصرالدین شاه

مهران کیان

1

15 /2/91

●    

قله درفک

مهران کیان

1.5

21و22/2/91

2705متر

نستون(نسام)

مهران کیان

1

29 /2/91

3085متر

قلعه دختر

مهران کیان

1

5 /3/91

3180متر

قله اشتران کوه

مهران کیان

4

12و13و14و15 /3/91

4100متر

قله کرچان

مهران کیان

1

19 /3/91

4200متر

پارک ملی لارودشت شقایق دماوند

مهران کیان

2

26 /3/91

●    

قله کهار

محمد دولتی

2

2 /4/91

4050متر

تقویم 3 ماه ی 1391

 

گروه کوهنوردی،کویرنوردی،گردشگری وطبیعت گردی NGO البرز سبز

 

- سرپرست گروه موظف است گزارش تایپ شده ازبرنامه بهمراه اسلایدبرنامه را درجلسه ارائه نماید.

- کلیه همنوردانیکه قصدشرکت دربرنامه های پایان هفته را دارند الزاما باید تا ظهر روز چهارشنبه همان هفته حضورشان را در برنامه اعلام نمایندوکارت بیمه ورزشی بهمراه داشته باشند.

-درتمامی برنامه ها سرپرست جدید انتخاب خواهد شد.

-در برنامه هائی که نیاز به شب مانی دارد ارائه رضایت نامه ازسرپرست خانواده ووالدین اجباری میباشد