این افتخاره البرز سبزاست

 

 


عکس از مجتبی شیخ

 و باز بر ان شدیم تا با همتی سبز و عالی و با یاری خداوند منان طبیعت ناب ایرانی را از زباله ها که عامل اصلی از بین رفتن طبیعت است پاک کنیم.امید است تا به سعی شما البرز همتان طبیعتی برای اسایش همگان فراهم اوریم.

درود بر همهء البرزهمتان سبز

 

 

 

عکس از مجتبی شیخ