بنام ایزد دانا

گزارش برنامه صعود به قله کهار 4050متری در تاریخهای8و9/4/1391

بنام آنکس که کوه را آفرید تامکان امنی باشد برای عاشقانش ومحیطی باشد برای تأمین آرامش وسلامتی ،گزارشم را بدین صورت آغاز میکنم ،همنوردان خوبم در NGOالبرزآقایان:مهرعلی پیشرویان،محمد رضا فکورزاده،علی توکل،علی زمرد،علی ایمانی،محمد جوادنصیری،محمد مهدی جاور،آزادصدغی،یداله عاشوری،حمید پور طاهروخانمها:فرشته رهبر،شمسی جلالوند،سمانه حسنی،لیلا باقری،الهام زمرد


بنام ایزد دانا

گزارش برنامه صعود به قله کهار 4050متری در تاریخهای8و9/4/1391

بنام آنکس که کوه را آفرید تامکان امنی باشد برای عاشقانش ومحیطی باشد برای تأمین آرامش وسلامتی ،گزارشم را بدین صورت آغاز میکنم ،همنوردان خوبم در NGOالبرزآقایان:مهرعلی پیشرویان،محمد رضا فکورزاده،علی توکل،علی زمرد،علی ایمانی،محمد جوادنصیری،محمد مهدی جاور،آزادصدغی،یداله عاشوری،حمید پور طاهروخانمها:فرشته رهبر،شمسی جلالوند،سمانه حسنی،لیلا باقری،الهام زمرد

قرارما بدین صورت شکل گرفت همگی دوستان برخلاف همیشه،قبل از ساعت 18 عصر روز پنج شنبه در محل تجمع حاضر بودندکه جای تعجب داشت،ودوستان دیگری از البرز سبز که بدلیل مشکلات نمی توانستند مارا در برنامه یاری نمایندهمچون آقایان سجاد جعفریان،حسین زمرد وخانم صالحه دادو که جا دارددراینجا از حضور گرمشان جهت بدرقه ما تشکر نمایم.

ساعت 18:10دقیقه بعداز چک نمودن وسایل فنی دوستان توسط یک دستگاه می نی بوس سفید کرج را به سمت روستای کلوان ترک نمودیم ،جاده چالوس طبق همه شب جمعه ها ترافیک ولی به صورت روان جریان داشت ،دربین راه دوتن از دستان را از جلوی محیط زیست پورکان سوار برخودرو کردیم ودراین فاصله آقای جاور همه دوستان را میهمان بستنی سنتی نمودند که از این همنورد خوبمان نیز تقدیر بعمل می آید ،هوای جاده چالوس خنک وهمچنان بهاری بود،چشم اندازهای زیبایش دلبری می نمود،خلاصه در ساعت20 در روستای کلوان از خودرو پیاده شدیم وبا مهیا شدن برای صعود چیدمان فنی اعلام ونفرات به سرقدمی خانم رهبر،میانداری دکتر فکور زاده،عقب داری حمید پور طاهر ،تدارکات یداله عاشوری،محیط زیست آزاد صدغی،مدیر فنی علی پیشرویان،سرپرست وراهنما مهران کیان ،به صورت ستونی از مسیر منبع آب روستای کلوان به سمت قله کهار براه افتادیم ،هوا روبه تاریکی پیش می رفت ،هوای نیمه ابری واین احتمال که هر لحظه شاهد بارش باران باشیم را وجود داشت ،اعلام شد دوستان حدالامکان از هدلمپ ها یشان استفاده نکنند،به جائی رسیدیم که یال کم شیب که در دو طرف دره ای شکلش روستای کلوان سمت جنوب غربی وروستای کلهاجنوب شرقی قرار داشتند وتاریکی شب باعث شده بودتا چراغهای خانه ها زیبائی ویژه ای را احیاء نمایند و در کوهستان محل سکونت دامدارهای چادر نشین  مشخص گردد یکی در پایکوه قله ناز ویکی دیگر در منطقه هارونک وبعدی پای کوه کهار بالای روستای کلها  قرار داشت ،همچنان براه خود ادامه دادیم تا به نزدیکی های جانپناه کهار رسیدیم استراحتی چند دقیقه ای موجب گشت تا برای اقامه نمازوخوردن مقداری آب فرصتی فراهم گردد،لکه های ابر کنار رفت وچهره زیبای ماه در آسمان نمایان شد کاملاَاطرافمان را روشن نمود ،بعداز استراحت براهمان ادامه دادیم تا در ساعت 23:20 دقیقه در ارتفاع3200 متری جانپناه  همگی دوستان برای صرف شام واستراحت چند ساعته ،چادر ها را اطراف جانپناه نزدیک هم برپا نمودیم وقرار شد ساعت چهار صبح بیدار وآماده صعود گردیم ،سکوت شب  وبازی ابرها واقعاَ جالب بود ،ماه پشت ابرها پنهان شد وکاملاَاآسمان ابری شد وچند قطره باران  وبرخورد آن با چادر وصدای زیبایش آرامش خوبی راهدیه میدادومطلب خیلی جالب در نیمه های شب صدای جالبی توجه ام را به خودش جلب کرد ،صدای خش خش چادر که انگار جونده ای مشغول ،جویدن قسمتی از چادر باشد ،ودر فاصله وزش باد هم چادر را تکان میداد ،بعداز یکساعتی سرو کله زدن با صدا مجبور شدم برای سر کشی به قسمت بیرون برم  باصحنه ای خیلی جالب روبرو شدم ،ای کاش موش بود ،دقیقاَیکساعت سرو کار بودم ،چیزی نبود جزءقلاب  کاور چادر  که براثر وزش باد به صخرهای روی زمین برخورد میکرد ای کاش دوستانی که منتظر گرفتن سوتی بودن نیز حضور داشتند ،خلاصه بعداز استراحتی دوباره رأس ساعت چهار بامدادهمگی دوستان بیدار وبه صلاحدید مسئول فنی وسرپرست چهار نفر از همنوردان در جانپناه باقی ماندندو مابقی دوستان ساعت  4:30دقیقه به سرقدمی خانم دکتر رهبر به سمت قله براه افتادیم لازم بذکر است دونفر از دوستان گروه آسمان وگروه پویای لرستان به نامهای پیمان سبزه پروروسیامک مرادیانی در جانپناه حضور داشتند  که به همراهی آنها به سمت قله حرکت کردیم،پاکوبه ملایمی را به سمت قله طی نمودیم در هوای گرگ ومیشی آواز خوانی سره کوهستان جالب بود وبه قول آقای جاور به ما خوش آمد گوئی می گفت،خلاصه روشنی ونسیم صبحگاهی مارا در بدست آوردن انرژی مثبت کمک می کرد وطلوع زیبای خورشید را در نقاب برفی یال نزدیک به قله شاهد بودیم ،باثبت عکس ازلحظه های زیبا براهمان ادامه دادیم بعضی از جاها ازروی برف ویخ حرکت کردیم تا تمرین مقدمات برف ویخ داشته باشیم  خلاصه از ضلع شرقی قله ما به سمت بالاحرکت نمودیم وخلاصه ساعت7:50دقیقه صبح برفراز قله زیبای کهار توانستیم ثابت کنیم آماده ایم در هر زمان چه شب یا روز برایمان فرقی نمی کند بربام ایران وبام جهان با تمام دشواریهایشان بایستیم وباتمام توان نام البرزسبزوافتخارات همنوردانمان را به همه اثبات نمائیم وسرود ملی ایران زمینمان رااجرا نمائیم ،وما هم بربلندای قله کهار ایستادیم ،برای تک تک دوستان وهمنوردان وخانواده هایشان آرزوی بهترینها روکردیم،وسنگ آرزوئی برروی سنگ چینها قرار دادیم ،بدلیل کمبود اکسیژن وشرایط غلظت خون ،اکثر همنوردان دچار سرمازدگی دستها وقسمت صورت شدندوبعد از انجام مراسم صعود ارتفاع کم کردیم ،دربین راه همنوردان گروههای مختلف را دیدیم وباخداقوت گوئی ازآنها به سمت جانپناه  در حرکت بودیم،که باز هم آقای مقدم رادر کوهی دیگر وانرژی فراوان دیدیم،خلاصه درساعت 9صبح در کنار جانپناه به دیگر دوستانمانم رسیدیم وبا صرف صبحانه ونوشیدنیهای گرم ،خلاصه آماده فرود شدیم  ،مسیر پراز گیاهان  مختلف  داروئی  بود مخصوصاَ آویشن ،خلاصه با کمی مشکل که برای دونفر از همنوردان به وجود آمده بود ما در ساعت 14 در روستای کلوان  کنار خودروی گروه بودیم واز آنجا به باغ اختصاصی یکی از همنوردان ،خانواده آقای توکل ،بنا به دعوتشان رفتیم وماراحسابی شرمنده محبت بی پایانشان نمودند،مخصوصاَپذیرائی آش ومیوه چای گرم وهمبستگی خوب خانوادگی چه در زمان ورود وچه در زمان خدا حافظی که جای سپاس گذاری داردودرساعت 17 باغ آقای توکل را به مقصد کرج ترک نمودیم ،دربین راه آقای دکتر فکورزاده همگی دوستان رامیهمان بستنی نمودندودر ساعت 18 در میدان کرج از دوستان خوبمان ،خدا حافظی نمودیم .

شرایط وخصوصیات قله کهار :

قله کهار به ارتفاع 4050 متردر شمال روستاهای کلوان وکلها می باشد در اکثر فصلها لکه های برف ونقاب وجود دارد،ازلحاظ پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد ودارای دره های پر آب ودر ارتفاع بالای 500 متر فاقد درخت  می باشد ،استفاده از تجهیزات کامل کوهنوردی الزامی می باشد .

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   پاینده باد ایران مهران کیان