بنام آفریننده هستی

گزارش کوهپیمائی عظیمیه به وینه جاده چالوس درروزچهارشنبه تاریخ22/6/91

نفرات شرکت کننده:مهران کیان،مهر علی پیشرویان،آزادصدغی،محمد سام صادقی،حسن خسروانزاده،حمیدخسروانی،نادر بنفشه،حسین زنبق،نسیم محبی ونگین محبی

همگی راًس ساعت 6صبح از جلوی زنجیر پایکوه عظیمیه براه افتادیم واز یال بالائی چشمه مسیر صخره ای رابه سمت قله ادامه دادیم ،کاملاٌپرشیب ولغزنده بود ،ساعت 7:20دقیقه کنار کانکس بودیم وباکمی استراحت براهما ن ادامه دادیم تا اینکه از مسیر شمال غربی به سمت شن اسکی وینه براه افتادیم  در طول راه کاملاَ به صورت ستونی حرکت می کردیم ،خلاصه به شن اسکی وینه رسیدیم سرازیری وشنهای روان  لذت خوبی بود برای فرود ما از بلندی ودر داخل دره درختان تنومند چنار گردو ودرختچه های سماق منظره زیبائی را آفریده بودند،درزیر یکی ازدرختها برای استراحت وصرف غذا توقفی داشتیم ،ساعت 13 آنجا رابه سمت روستای وینه ترک نمودیم ،ودر ساعت 14:20 دقیقه به ایستگاه اتوبوس رسیدیم خیلی انتظار کشیدیم اما کسی حاضر نبود ما را به کرج برساند ودوباره به صورت ستونی از کنار خیابان به مسافت دو کیلومتر به اداره محیط زیست پورکان رسیدیم ،با نوشیدن کمی آب خنک خلاصه اتوبوس سر رسید وما را به کرج رساند واز دستان خوب همنوردمان خداحافظی نمودیم

روستای وینه در کیلومتر 14 جاده چالوس قرار دارد،گویش ساکنان کرجی ،دارای چشمه های پر آب ومحل عبور رودخانه بزرگ کرج می باشد،اکثر میوه ها را دارا می باشد ،دارای آب وهوای کوهستانی می باشد.

 

 

 

«کاشت یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد،پس بیاییم از درختان موجود محافظت نمائیم »

 

 

 

پاینده باد ایران                                         مهران کیان