بنام خدای آفریننده کوهها

گزارش صعود به قله شاه دژبه ارتفاع 3150متر روزجمعه 31/6/91

در روز چهار شنبه ثبت نام از نفراتی همچون :مهران کیان ،مهرعلی پیشرویان ،سجادجعفریان ،جواد مولائی ،جعفر مولائی ،رضا مولائی ،حامد محمدی ،محمدرضا فکورزاده ،حمید خسروانی ،حسن خسروانزاده ،حسین بیگی ،نادر بنفشه ،حسین زنبق ،بهرام جهانگرد ،علی توکل ،بهزاد محبی ،شمس الدوله جلالوند،سیدفاطمه حسینی ،ناهید بکائیان،نازنین بیک زاده ،شیما فکری ،مریم رفیعی ،ندا رفیعی،زهرا رجبی ،صالحه دادو وعاطفه مولائی ما را در این صعود زیبا همراهی می نمودند.

قله صخره ای ومنحصر به فرد شاه دژدر منطقه ارنگه کرج بربلندای روستاهای سرزیارت وسیجان واقع شده است،یال های غربی این قله به سد امیر کبیر وپهنه دامنه  شمالی آن به به روستای واریان ختم می شود .واما یال های شرقی شاه دژبعد از کمی فراز ونشیب ازیک طرف به قلل چشمه شاهی (پهنه حصار)واز طرفی به قلل منار  وسه سنگ متصل هستند.

دامنه های جنوبی این کوه تماماَدر امتداد جاده روستاهای منطقه ارنگه به ویژه روستای ییلاقی وسرسبزسیجان قراردارد.

درگذشته برفرازقله اول شاه دژ(غربی)آثار دیواره های دژی قدیمی به چشم می خورد که به لطف علاقه مندان واقعی آثار باستانی !(گنج یابان محترم کوهستان های ایران)به مخروبه ای از سنگ وساروج وتکه های رنگین سفال  وکوزه های قدیمی تبدیل شده است.

تیم 26 نفره البرز سبز ساعت 7 صبح در کنار زمین فوتبال خاکی قبل از روستای سیجان ،دقایقی را برای نرمش،بازدید فنی ،چیدمان اجرائی گروه پرداخت ،که سرپرستی این برنامه با خود بنده بود،مدیر فنی آقای پیشرویان،سرقدم آقای بنفشه،عقب دار حامد محمدی،میاندار سجاد جعفریان وامور بانوان خانم دادومسئولیت ها را عهده دار بودند از قسمت دره جنوبی قله شروع به حرکت نمودیم ،پس از سپری نمودن دره با درخت کم ودرختچه های زرشک روبرو شدیم ،تمامی نفرات بدلیل اینکه توان خوبی برای دیگر صعود ها داشته باشند،مسیر شنی را با شیبی تند به صورت مارپیچ سپری نمودند ،به ابتدای صخره های پر پیچ وهیجان رسیدیم ،همگی دوستان می بایست مسیری را در ابتدای صخره ها دست به سنگ وحتی آویزان می شدند که با کمک نفرات با تجربه این کار صورت گرفت ،باهمگی دوستان ساعت 9 صبح در زیر تخته سنگی مشغول استراحت  وصرف صبحانه شدیم ،ساعت 9:45دقیقه به صورت دوتیم در آمدیم وتیم نخست به قله براه افتادیم،کاملاَصخره ،وسنگ چین های نشان دهنده راه،  قوت قلبی بود برای ما ها که مجریان این صعود بودیم،در بیشتر جاها نفرات تیم دوم کاملاَصعود را تماشاگر بودند ،مسیری که زیستگاه بزهای وحشی البرزی بود ،کوچکترین اشتباه وبی نظمی می توانست وقوع حادثه ای غم انگیز را به همراه داشته باشد ،اعم از سقوط از صخره های بلند،وریزش سنگ که به یاری خدا توانستیم نبرد دوستانه ای را با صخره ها داشته باشیم ،درحین صعود آثار به جا مانده از سفال وکوزه های قدیمی سنگ فرش راهمان شده بودند ،آثاری که با وجودشان راهی بود که،میراث دیرینه خودمان را جستجو نمائیم ،که براثر بی اطلاعی وشناخت ناکافی کاوش گران بی تجربه زیرخاکی ها نابود شده بودند.به یال نزدیک قله رسیدیم ، سد کرج وروستای زیبای واریان به وضوح دیده می شد،خلاصه به قله اول رسیدیم ،دیواره های به جامانده از قلعه تاریخی وسنگ آسیاب شکسته وحوضچه بزرگ ذخیره آبش توجه همه همنوردان را به خود جلب می نمود بعداز بازدید وثبت عکس،سمت قله دوم براه افتادیم بربلندایش ساعت 12:15 دقیقه قرار گرفتیم وهمگی با احتزاز درآوردن پرچم کشورمان ایران واجرای سرود ملی صعودمان را اعلام نمودیم وساعت 13 قله را از همان راه برگشت ترک نمودیم وساعت 14 :20 دقیقه به تیم دوم ملحق شدیم وپس از صرف ناهاردوباره آماده فرود شدیم ،بازهم می بایست از آن صخره استرس آفرین عبور می نمودیم ،که این کار صورت پذیرفت ،همگی دوستان به ترتیب شماره ها یشان ستونی حرکت می کردند ،آقای بیگی نیز اجازه خواستند کمی زود تر از گروه حرکت کنند که به کارشان برسند موافقت بعمل آمدومابقی راه رااز یال جنوبی قله به سمت خودرو ادامه دادند،پس از گذشتن از مسیر پرشیب وشن اسکی خلاصه به جای صاف نزدیک خودرو رسیدیم به برنامه انتقادوپیشنهاد پرداخته شد که انتقاد ازعدم حضور به موقع دوستان بودومابقی دوستان نیز باجملات زیبا وتشکر از مجریان برنامه پرداختند بااین کار پایان یک صعود زیبا وبیاد ماندنی اعلام شد.

دستاوردهای این صعود :

1-تست آمادگی دوستان برای اجرای صعودهای فنی

2-تکمیل شدن نفرات تیم با ابزار فنی

3-شناخت اعضاءبا آثار ملی ونحوه حمایت از این آثار ارزشمند

4-پیمایش صخره با نفرات زیاد

5- همبستگی نفرات با گروه وهماهنگ کاریها

6-اجرای به موقع مسائل نظم وانضباط در گروه

نکات قابل ذکر در برنامه:

**بدون تجربه قبلی وآشنائی به مسیر به طور گروهی به این قله صعود نکنید به ویژه زمان بارندگی ها

**تاحد امکان افراد تیم به فنون سنگ نوردی آشنا وطناب انفرادی به همراه داشته باشند

**در طول مسیر سنگچین هایی قراردارند که باید به آنها توجه کرد وآنها را ازبین نبریم

**مسیر صعود با فرازونشیبهای زیادی همراه است که راهنمای مسیر باید آنها را بشناسد

در پایان تشکر از خانواده مولائی بدلیل زود همرنگ شدنشان با گروه وتشکر بعدی از همه همنوردان خوب وصمیمی ام که ما را دراین صعود یاری نمودن بعمل می آید.

سپاس خداوندی را که خالق کوه هاست،واز کسانی که در کوهستان هاخلقت اورا از نزدیک نظاره گرند وبا جسم وجان وروح خود با آن ملموس شده اند ،دربرابرتمام خطرات وسختی ها محافظت می نماید.

 

 

 

 

 

پاینده باد ایران                               مهران کیان