بنام یزدان پاک

 

 

بمناسبت روز کوهستان پاک البرزسبز نیز در کنار مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست وهیئت

 

کوهنوردی استان البرزوسازمانهای مردم نهاد در تاریخ 6/7/1391روز پنج شنبه برنامه

 

فرهنگسازی وپاکسازی کوهستان را در منطقه کوهستانی اشتراکی گوهرد شت توانست اجراء نماید

 

 

 

 

«طبیعت قلب تپنده محیط زیست است،تپش آن را قطع نکنیم»

 

 

 

 

پاینده باد ایران

مهران کیان