گزارش برگزاری روز کوهنورد درتاریخ 26 مهرماه 1392

بنام خدا

گزارش برگزاری روز کوهنورد در تاریخ 26مهرماه 92

      همنورد من ، ای هم آوا با نوای طبیعت ، آنگاه که آسایش خانه وشهر خود را رها میکنی وپنجه درپنجه سنگ وصخره ، فرازو فرود طبیعت را درمی نوردی ، این انتخاب توست که جسم را درتاب وتب سنگ وصخره صیقل دهی تا به ازای آن روح وروان خویش را آزادسازی وآنراسبکتر به پرواز در آوری واینگونه است که کوهنوردی می شود هنرمبارزه با سستی ها ، کاستی ها وکاهلی های درون.پس روزت مبارک.

      فلسفه روز کوهنورد از بیست و پنج سال پیش در شهرستان کرج با برپائی چادرهای معمولی در آخرین جمعه مهرماه هرسال برگزار می شد تا کوهنوردان در این روز دیدو بازدیدی داشته باشند و از عملکرد سالیانه خود مطلع گردند واین سنت فرهنگی ورزشی در این سالها رونق بهتری پیدا نمودوبه صورت نوین تر اجرا می شود گروه فرهنگی ورزشی البرزسبز سومین سال حضور خود را در کنار گروهای دیگر با برپائی دو غرفه در غالب مسائل زیست محیطی و تخصصی کوهنوردی برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشت ،البرزسبز در تمامی مراحل اجرائی دوشا دوش هیئت کوهنوردی استان البرز جهت با شکوه برگزار شدن این همایش  نقش به سزائی را ایفاء نمود وحتی در غالب کار فرهنگی  با موضوع از طبیعت زباله بیاورید وجایزه بگیرید ، جوائزی را به قید غرعه به هجده نفر از علاقه مندان اهداء نمود ودر این همایش مسئولین ورزشی و... استان از غرفه بازدید نمودند ومارا مورد لطف خود قرار دادند، در غرفه البرزسبزحضور کارشناسان محیط زیست  وبازیافت وپاسخگوئی به حضار چشمگیر بوده و دلگرمی بود برای ما تا با انگیزه ای بهتر هدف ورسالت زیبایمان را ادامه دهیم ،این همایش در ساعت 12 به کار خود پایان دادوهر گروهی مشغول جمع آوری لوازم خود شدند وعده ای نیز زباله های خود وحتی در داخل زباله ها مدارک مهم خود را جا گذاشتندواین البرز سبز بود مثل همیشه مدارک   را به امانت گرفت وزباله ها را جمع نمود وبا روز کوهنورد با احترام خدا حافظی نمود.

           البرزسبز در اینجا لازم می داند تشکر ویژه ای داشته باشد از عزیزان محیط زیست شهرستان کرج  که با در اختیار گذاشتن امکانات ویژه ما را یاری نمودند وهمچنین مدیریت سازمان پسماند شهری که در هرچه باشکوه برگزار شدن این همایش صمیمانه ترین همکاریها را ارائه داد.

تشکری داشته باشم به تمامی همنوردان عزیزالبرزسبزیمان که درهمه مراحل همایش  کنار ما بودند وتنهایمان نگذاشتند و حتی عزیزان پیشکسوت که عصر روز جمعه جلسه هم اندیشی فوق العاده ای را برای حفظ ارزشهای گروه برگزار نمودند.

       در پایان همایش خبری ناگوار همه مارا متأسف ساخت ،خبر از دست دادن خواهر برای یکی از همنوردانمان بنام خانم  زینت شعبانی اولین بانوی گروه البرزسبز، که جا دارد این غم بزرگ رابه ایشان وخانواده محترمشان تسلیت عرض نمائیم.

پاینده باد ایران

مهران کیان

/ 0 نظر / 12 بازدید