گزارش صعود به گنبد گیتی ایران زمین دماوند 5671 متری در تاریخهای 12الی 14 تیر ماه

بنام حق ،بنام زیبائی ،بنام چکاد دماوند

گزارش صعود به گنبد گیتی ایران زمین دماوند 5671 متری در تاریخهای 12الی 14 تیر ماه 92

«ما در کوهنوردی ابتدا خویشتن را صعود می کنیم ،سپس قله هارا»

        آقای کیان از قبل توسط پیامک به افرادی که از قبل آموزش دیده بودندرا برای شرکت دراین برنامه ثبت نام نمودند وآقای رضوانی نیز جهت ایاب وذهاب هماهنگی شده بود،راَس ساعت 14:30 دقیقه همنوردان یکی یکی برای اعزام حضور پیدا کردندوهمچنین آقای کیان برای بدرقه ما آمده بودندلازم به یاد آوری می باشد آقای کیان با نفرات همراه قراشد روز بعد به ما ملحق شوندوبعداز آن به نمایندگی البرزسبز در جشن تیرگان در رینه شرکت کنند.

      همنوردانی که مارادراین برنامه همراهی می نمودند:آقایان مهرعلی پیشرویان ،مهران پیشرویان ، بهزاد فتحی ، جلیل امانی ، حامد محمدی ، نقی یکه فلاح ، ولی اله نعمت زاده ،آزاد صدغی ، علی توکل ، علی عباسعلی نژاد ، علیرضا آقائی ، سعید کریمی ، حسین بیگی و خانمها فاطمه تابش ، ناهید بکائیان و مریم رمضانی پور وافرادی که در غالب تیم دوم به ما ملحق می شدند آقایان :مهران کیان ، نادر بنفشه ،بهرام جهانگرد وخانم ملیحه سموری .

        ساعت 14:30دقیقه کرج را به سمت پلور وسپس دشت آویشن ودر نهایت گوسفند سرا مقصد اصلی جهت پیمایش چکاد پر ابهت دماوند پیشرو گرفتیم ،بعداز اجاره چهار پاه ها ساعت 19 عصر در میان شقایقها ومه غلیظ چه شور وحالی داشت برای رسیدن به مقصد ، علی توکل بهمراه کوله ها زود تر از بقیه حرکت نمود ودر ساعت 23:30 دقیقه به پناهگاه رسیدیم ،ابتدا چادرها یکی پس از دیگری بر پا شد ،طوفان شدید امانمان را بریده بود ،دماسنج 10 درجه زیر صفر را نشان میداد،جادارد از آقای فلاح و آقای نعمت زاده بابت یاری رساندن یکی از همنوردان تشکر نمائیم ، روز پنج شنبه 13 تیر ماه با هم اندیشی با پیشکسوتان وپیشتیبان آقای کیان  حرکت به سمت قله اعلام شد .در ارتفاع 4750متری  صعود یکی از همنوردان به کمک آقای محبی بدلیل مشکلات پیش آمده ارتفاع کم نمودندومابقی دوستان در ارتفاع 5100متری کمی بالاتر از آبشار یخی ،پس از استراحت ،با توجه به برودت هوا وبه احترام پنج نفر از همنوردانمان وبا هم اندیشی بقیه نفرات پس از ثبت لحظه ها مسیر برگشت را در پیش گرفتیم ودر ساعت 15:30 دقیقه در کنار کمپها حضور یافتیم.وپس از استراحت درارتفاع 4200متری ساعت 7 صبح جمعه مسیر برگشت را از قسمت جنوبی بارگاه در پیش گرفتیم وراس ساعت 10:45 دقیقه در محل شقایقهای دماوند عکسهای پایان برنامه را گرفتیم وبه اتفاق آقای کیان ونفرات همراه به سمت خودرو بازگشتیم وراس ساعت 15 میدان کرج محل خداحافظی با دوستان خوبمان بود.در این برنامه درسهای زیادی به ما آموخته شد :

      صبوری ،استقامت ،شجاعت ،انسانیت ، خلاقیت ،جذابیت ، بردباری ،خوشروئی ،شکیبائی وهمدلی وصداقت ،صداقت وصداقت .

آری دوباره می آیم چکاد دماوندو دوباره بوسه برآن جایگاه والا خواهم زد .


         ای دیو سپید پای دربند                             ای گنبد گیتی دماوند

دوستت داریم ،به امید روزی نه چندان دور که برفرازت خواهیم ایستاد وفریاد شوق به آسمان هدیه خواهیم نمود.

خادم همنوردان البرزسبزیم مهرعلی پیشرویان

/ 0 نظر / 15 بازدید