گزارش: طرح پاکسازی دشت وسیه 1393/12/8

بنام خدا

گزارش: طرح پاکسازی دشت وسیه  1393/12/8

  ساعت 7:20 دقیقه صبح همه از محل تعیین شده حرکت کردیم همه پر از انرژی و خوشحال برای گذراندن یک روز خوب و سازنده ، آقای کیان همان ابتدای آموزش را از بقایای خرچنگی که طعمه ی کلاغ شده بود شروع کردند تا رد پای جانوران و خطرات ریزش کوه را به ما هشدار دادند. ساعت 9 برای صرف صبحانه توقف کوتاهی داشتیم و دوباره به راهمان ادامه دادیم . بهترین اتفاق دیدن گروهی از کودکان بی سرپرست که با آقای کیان آشنایی قبلی داشتند دو گروه با هم همراه شدیم .

همگی حس خوبی داشتیم که خدا این لطف را شامل حالمان کرده بود. بعد از صرف ناهار آماده برگشتن شدیم وبرای هدف اصلی که جمع آوری زباله بود کیسه زباله و دستکش بین همه پخش شد . بچه ها با ما همراه شدند ، باید اعتراف کنم در راه برگشت عزیزان بی سرپرست روحیه ی بهتری داشتند که به ما هم منتقل می شد. شاید برای اولین بار بود پاکسازی محیط زیست را تجربه می کردند و این برایشان خیلی جالب بود و می شد از هیجانشان این را فهمید. بعد از اتمام جمع آوری زباله حلقه ی اتحاد زدیم اما این بار ما حرفی برای گفتن نداشتیم جز اینکه به حرفهای عزیزان کوچکترش که آرزوهای بزرگی داشتند و روحی بزرگتر از هر آرزویی گوش دهیم. آرزوی همه ی آنها داشتن خانواده بود و در کنار خانواده بودن ، بعد از آن با حالی متفاوت از همیشه دو گروه از هم جدا شدند. ما به آغوش گرم خانه خود رسیدیم و آنها به موسسه ی سرد و پر از آرزوی خود . خدا را سپاس که روزخوبی را برایمان رقم زد . دلهایی را شاد کردیم و روحمان را سبک ، با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه ی بچه های میهنم ، خصوصا عزیزان بی سرپرست و وکودکان آسیب .

عزیزان شرکت کننده آقایان : آقای مهران کیان، شهرام خانی ، امیر مدیری ، مجید فصیحی ، فراز ناطقی راد  خانمها : مریم رنجبر، شهناز کیانی ، شکوفه مجتهدزاده ، افروز ناصحی پور، ساغر مجتبایی ، شقایق ناصحی پور.

                              تهیه گزارش: مریم رنجبر

/ 0 نظر / 52 بازدید