گزارش برنامه گرامیداشت روز جهانی کوهستان در منطقه وسیه در تاریخ1392/9/22

بنام خالق زیبا آفرین

گزارش برنامه گرامیداشت روز جهانی کوهستان در منطقه وسیه در تاریخ1392/9/22

       این برنامه که با دو روز تأخیر به دعوت گروه هامون که مصادف شده بود به سالگرد مرحوم حسین اویسی در منطقه وسیه اجراء شد روز بارونی ،چهره پیشکسوتهای کوهنوردی که هر کدومشون دایرة المعارفی در زمینه کوه شناسی بودند ، حضور داشتند چه عیبی داره صعودی رو لغو کنیم وپا در جاپای این پیشکسوتها بگذاریم واز اندیشه های کهن وارزشمندشان بهره مند شویم واز تجاربشون بهره مند شویم و پیشگیری کنیم از حادثه های احتمالی در گروهها ، ما هم البرزسبزیها در غیاب مدیر فنی تیم آقای پیشرویان ، برسم ادب و احترام این کار را کردیم در کنار شان قرار گرفتیم ویکروز در طبیعت سرشار از روح خداوند و لطف بی بدیلش لذت بردیمچیزهای زیادی آموختیم. در آن جمع چهره ای طبیعت دوست وحامی بنده در تمامی عرصه ها کنارم بود شاید مخاطب سایت گروه باشه ویا در جمع دوستان در جلسه گزارش خوانی ام باشد کسی نبود جزآقا رضا باقر آبادی ، خیلی نگرانه ، سعی براین داره به هر دری بزنه بلکه گره ای از معضلات کوهنوردی وزیست محیطی کاسته بشه وهر کمکی از دستش بربیاد جاناَ ومالاَ دریغ نمی کنه ، آقا رضا درود برشما واندیشه سبزتان ، استادم به وجودت افتخار می کنم . خلاصه برنامه در باغی در دره وسیه در جمع کثیری از صاحب نظران وعلاقه مندان کوهنوردی  آغاز شد این برنامه که به میزبانی گروه هامون بود آقای اسعدی از پیشکسوتان زیبا کلام گروه هامون در غالب خوش آمد گوئی وبا بیان احترام به حقوق تمامی افراد در سطح جامعه پرداختند واهمیت رشته کوهنوردی نسبت به سایر رشته های ورزشی را متذکر شدند وجملاتی را درباره مرحوم اویسی برای حاضرین خواندند ، بعداز ایشان بنده بعنوان نماینده کمیته محیط زیست هیئت کوهنوردی استان البرز مطالبی را پیرامون کوهستان وهمبستگی گروه ها برای احیاء محیط زیست وشکوفا شدن اندیشه ها برای حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست اعلام نمودم وسپس آقای باقر آبادی مطالبی زیبا در مورد دسترسی به علم واستفاده  صحیح وغیر صحیح را با مثالهای زیادی در حفظ و تخریب محیط زیست اشاره نمودند وبعد ازسخنان ایشان به شعر خوانی و آواز سنتی پرداخته شد وپذیرائی از شرکت کنندگان توسط گروه هامون و پخش کیسه های زباله بین نفرات کار گروهی ما بود کل منطقه چه در حین صعود وچه بازگشت پاکسازی شد در حین پاکسازی صحنه ای همه ی ما رامتأسف ساخت ، مرگ یک عقاب بزرگ نه به سپری کردن عمر خود ، بلکه با وحشیانه ترین برخورد انسان شکارچی درطبیعت، آنقدر ابهت داشت با بدن زخمی جسمشو به صخره ها رسونده بود که در دام آدمهای طبیعت گردامثال بنده گرفتار نشود ، زمانی که دیدیمش آقای بنفشه ناخودآگاه اشک می ریخت وکاملاَ عصبی بود ، کاری نمی توانستیم بکنیم با آقای حکیمی تماس گرفتیم و ایشان خواستند لاشه عقاب را به محیط زیست ببریم تا در موزه تنوع زیست محیطی استفاده کنند ، خلاصه به محلی رسیدیم که زباله های جمع شده را  دپو کرده بودیم ، بعضی از طبیعت گردان به کمک ما می آمدند  و زباله های جمع شده را با خود به شهر انتقال می دادند از جمله آقای مقدم وجلالخواه . بعداز صرف ناهار در هوای کاملاَبارانی براهمان در مسیر برگشت ادامه دادیم در طول مسیر شیطنت های آقای فصیحی هم کم نبود ، حتی باعث شد کلیپ مارا با خنده آغشته کند که جا دارد از این عزیزصمیمانه ترین شکل تشکر نمایم که زحمات فراوانی در جمع آوری زباله و انتقال زباله های جمع شده متقبل شدند وبا کمک همه عزیزان پاکسازی کلی را انجام دادیم ودر ساعت 15 به اتفاق آقای امیری وآقای علی نژاد لاشه عقاب را به اداره محیط زیست بردیم وپایان برنامه را اعلام کردیم .

«هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید : همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد»

 

پاینده باد ایران

 مهران کیان

/ 0 نظر / 15 بازدید