گزارش برنامه پاکسازی نورالشهداء واقع در کوهستان عظیمیه بمنا سبت هفته دفاع مقدس

بنام خالق زیبائیها

گزارش برنامه پاکسازی نورالشهداء واقع در کوهستان عظیمیه بمناسبت هفته دفاع مقدس

    این برنامه به خاطر گرامیداشت حماسه رشادتهای بزرگ مردان تاریخ ایران زمینمان که با نثار جان ،خون ومال خود امنیت وآرامش را خلق کردندوازکیان مقدس وطنمان دفاع نمودند تا در دنیا ایران وایرانی ، نمونه قدرت واستواری معرفی گردند.البرزیان سبز قامت دست از صعودهای ورزشی خود برداشتند وهمگی مابین ، مردم با فرهنگ وورزشکار استانمان پخش شدند وبا توزیع کیسه های زباله همگام وهمراه آنان مشغول کاستن زباله هااز دل طبیعت وکوهستانی که افتخار دارد در دامن خود شهداء گمنامی را داشته باشد ، شدند کیسه های فراوانی بین طبیعت دوستان توزیع شد باورنمی کردیم که اکثر کیسه ها پر برگردند 5مهر ماه  روزی بود که البرزسبزیها همگی از ساعت 5 صبح همراه اعضاءمحترم گروه کوهنوردی پرواز به این کار زیبا مشغول شدندوهدف ما جمع آوری زباله نبود شنیدن حرفها ودرد دلهای عموم بود تا اینکه لابه لای گفته هایشان طرح وایده هائی حاصل شود تا فرهنگی گردد که زباله نریزیم وبا پاکسازی شروعی دوباره باشیم تا فرهنگ ناب ایرانی را برای حفظ محیط زیست وارزش ورزشهای کوهستانی بکار بگیریم .

    در اینجا جادارد از تلاشها سازمان بازیافت تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که در چندین نوبت زباله های دپو شده را با خودروهای سازمان حمل نمودندو همکاری صمیمانه ای را با ما داشتند  . توزیع کیسه ها بپایان رسید دوباره به صورت گروهی در کوهستان براه افتادیم ومشغول پاکسازی شدیم وکیسه هائی را که در بین راه مانده بود را به پایکوه انتقال دادیم  .در بین راه هرکسی را که می دیدیم کیسه زباله ای داشت ومسیر برگشت را طی می نمودند وعده ای نیز با دیدن اعضاءگروه خوشحال وتقدیر وتشکر می نمودند ولازم می دانم عرض کنم که سرویسهای بهداشتی پایگاه کوهستانی که انبار زباله شده بودند توسط تعدادی از نفرات گروه پرواز به سرپرستی آقای منفرد تخلیه وبرای حمل با خودرو به محل جمع آوری کیسه ها انتقال داده شد  وعده ای از دوستان ما ابتدای پله های مسیر گلزار شهداء  مشغول پاکسازی و توزیع کیسه بودند .هر چقدر که بالاتر می رفتیم خبری از زباله نبود چرا که بخش اعظم زباله ها از پایکوه تا اواسط کوه به وفور دیده می شد که همه آن به وجود دست فروشها و مغازه های پایکوه بر می گشت که با تذکر به آنها ودست به دامن نیروی انتظامی وعوامل اجرائی شهرداریها شدیم و با ارائه طرح به این سازمانها روزنه امیدی بعداز استقبال  آنها از کار ودیدگاه ما در دلمان باز شد .خلاصه به قله عظیمیه رسیدیم که وجود فروشندگان مواد غذائی در بالای قله دل نگرانی بعدی ما بود .با استراحتی کوتاه وصرف صبحانه دوباره زباله های جمع آوری شده را به سمت پایکوه انتقال دادیم .ودر منطقه پایگاه کوهستانی با انبوه زباله ها مواجه شدیم که توسط دوستان گروهمان پاکسازی و به پای زنجیر انتقال دادیم که ساعت 12:30 دقیقه بود که با ثبت عکس واعلام پایان این برنامه  از همه دوستان خوبمان خداحافظی نمودیم .در پایان جا دارد از تمامی اعضاء خوب جمعیت البرزسبز ،گروه کوهنوردی پرواز ،کوهنوردان استان البرز ،عموم مردم با فرهنگ استانمان ،سازمان بازیافت ،اداره محیط زیست شهرستان کرج ،پرسنل زحمت کش فضای سبز پایکوه و خانواده محترم جعفری مخصوصا امیر حسین عزیز که تا لحظه پایانی همگام وهمراه ما بودند، تشکر وقدر دانی نمایم  

  «یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم»

پاینده باد ایران

مهران کیان

/ 0 نظر / 16 بازدید