گزارش برنامه همایش پاکسازی منطقه گردشگری جاده چالوس درتارخ28شهریور1392

بنام آفریننده زیبائی ها

گزارش برنامه همایش پاکسازی منطقه گردشگری جاده چالوس درتارخ28شهریور1392

         روز پنج شنبه ساعت 7 صبح وعده دیدار ما زیبا پنداران زیست محیطی شهرمان بود گروهائی همچون رفتگران طبیعت استان البرز،هیئت کوهنوردی گارگران استان البرز ،جمعیت البرزسبز ،انجمن درختکاران البرزوانجمن کوهستان سبزوسخت کوشان عرصه محیط زیست شهرمان ،کارکنان ومدیران خدوم محیط زیست شهرستان کرج که همپا وهمدل ما دراین کار زیبای فرهنگی بودند ،چهره آدمهای شرکت کننده نشان دهنده نبود که میخواهند کار فرهنگی انجام دهند مخصوصاَ مامان منیر رفتگران طبیعت باهمه انرژی های مثبتش ویا پویا عبیری با سن کمش وکامبیز بختیاری ، فعال محیط زیست کوهنوردی با ضوابط منظمش وپیشرویان کارمند ارشد شهرداری کرج وامانی مدیر بازنشسته سازمان آب و چندین ووو... های  دیگر، بعضی از دوستان با کمی تأخیر آمدند وبدقولی های شهرداری وبخشداری آسارا که وسیله حمل ونقل تهیه نکرده بودند ولی اداره محیط زیست کرج با تدابیر مدیرانه آقای حکیمی از ساعت 5 صبح خودروهائی را از هشتگرد و اداره کرج تهیه نمودند تا شرکت کنندگان با سهولت در محل همایش حضور پیدا کنند.

خلاصه بنر ها توسط آقای رحیمیان و همکارانشان در محل مورد نظر نصب شد وحضور خوب وچشمگیر طبیعت دوستان مخصوصاَ رفتگران طبیعت خالی از لطف نبود مراسم افتتاحیه با خوش آمدگوئی بنده وسخنرانی آقای جوادیان و هوا کمی سرد بود همه ناشتا مشغول فعالیت شدند انگار به کلینیک آمدند تا آزمایش بدهند، خبری از صبحانه وتغذیه نبود ،کیسه های سازمان محیط زیست یکی پس از دیگری پر می شد کار نمادین نبود همه داشتند فضا ها را با شورو اشتیاق فراوان پاکسازی می کردند کار به جائی رسید که کیسه های سبزبه پایان رسید و کیسه های مشکی زباله بزرگ در اختیار دوستان گذاشته شد ،کار به جائی رسید که وارد آب رودخانه شدند وزباله های بزرگ وسنگین کف رودخانه را جمع آوری می کردند دوستان مستند ساز صدا وسیما سوژه های خبری خوبی تهیه میکردندزمان با سرعت سپری می شد ،کنار خیابان زباله های فراوانی چیده شده بود خلاصه ساعت 11:30 دقیقه براثر گرسنگی مامان منیر لب به اعتراض باز میکند وشهرداری نیز با یک عدد کیک و ساندیس مشغول پذیرائی می شودومثال نوش دارو بعداز مرگ سهراب ودر پایان عکسهائی دسته جمعی با زباله های جمع آوری شده گرفته شد ودر لحظات آخر شهردار حضور پیدا میکنند و لوح تقدیر های آماده شده محیط زیست را به سرپرستهای جمعیتها اهداءمی کند وخیلی سریع به دفترش باز میگردد .

  دوستداران طبیعت ،هم اندیشان خوبم بیائیم از این پس برای اجرای چنین برنامه هائی رو قول وقرار های سازمانهای دولتی به جزء محیط زیست حساب نکنیم،چرا که فقط از ما ها برای پوشش خبری وتهیه عکس وگزارش  استفاده می شود ومدیریت برنامه ها را خودمان بدست بگیریم وبا کیفیت هرچه بیشتر انجام دهیم.

در پایان جادارد به نمایندگی از سازمانهای شرکت کننده تشکری داشته باشیم از مدیریت محترم اداره محیط زیست شهرستان کرج آقای مهندس حکیمی وآقای مهندس جوادیان ودیگر پرسنل زحمتکش این مجموعه که در تمامی برنامه ها یار وحامی ما سازمانهای مردم نهاد بودندوحتی دفتر کار خود را برای برگزاری جلسات وپذیرائی از دوستان وبرای روز همایش و تهیه وسائل نقلیه سازمان وامکانات که دراختیارما گذاشتند.  

«مشارکت‌های مردمی را در جهت گسترش فرهنگ محیط زیست توسعه دهیم واین رابدانیم نیروهای مردمی پیشتازان مقابله با آلودگیهای محیط زیست هستند»

پاینده باد ایران   

    مهران کیان

/ 0 نظر / 8 بازدید