گزارش دیدار نماینده جمعیت البرزسبز با معاون ریاست جمهور خانم دکتر ابتکار

بنام خداوند آفریننده طبیعت زیبا

گزارش دیدار نماینده جمعیت وگروه کوهنوردی البرزسبز با معاونت محترم رئیس جمهور خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان محیط زیست کشوردر سالن کنفرانس استانداری ا لبرز

روز دوشنبه 15مهرماه 1392روز حضور خانم دکتر ابتکار در استان البرزبرای بازدید وپیگیری مسائل زیست محیطی استان با سه جلسه پی در پی همراه بود ،جلسه اول به بحران آلودگی هوای استان پرداخته شد ودر جلسه دوم این کارگروه در مورد انتقال آب کرج به تهران پرداخته شد که مسئولین عالی رتبه استان نیز حضور داشتندو در جلسه سوم دیدار با رؤسای تشکلها وسازمانهای مردمی در ارتباط با محیط زیست بود که در این جلسه گروه البرزسبز بعنوان نماینده تشکلهای مردمی استان البرزونماینده کار گروه محیط زیست هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان البرزایراد سخنرانی  پرداختند که متن کامل این سخنرانی به شرح زیر می باشد:      

سلام وعرض ادب واحترام خدمت حضار محترم وعاشقان عرصه محیط زیست وعرض تشکر وخیر مقدم خدمت خانم دکتر ابتکارریاست محترم سازمان حفاظت از محیط زیست کشور.اینجانب بعنوان خادم سازمانهای مردم نهاددر استان البرز سمت مدیرجمعیت البرزسبزودبیر کارگروه محیط زیست هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی  استان البرزوازسال 89 بعنوان عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگیهای محیط زیست کشور در استان تهران والبرزشاگردی خود را در محضر دومادر مهربان محیط زیستی بنامهای خانم دکتر ملاح مادر محیط زیست کشور وخانم دکتر حصاری مادر محیط زیست استان سرافراز البرزآغاز نمودم چرا که الفبای درست عشق به محیط زیست را این عزیزان در ذهنم سرمشق نمودندومرا مدیون زحمات خویش نمودندتا بعنوان سربازی وفادار منتظر فرماین جهت اجرای دقیق آن باشم .

حضار محترم اینجانب سعی دارم  عرائض خود را پیرامون فعالیتهائی که انجام می دهیم هدایت نموده وافتخاراتی را که نصیبمان شد را عرض نمایم .

پیرو مفاد اساسنامه ای خود در زمینه  حمایت وفرهنگسازی در کوهستان ها وطبیعت جهت تنویر افکار عمومی می پردازیم ودر جمع مردم در این مناطق حضور می یابیم وبا از بین بردن غرور خود، کمر خم نموده وبا برداشتن زباله ای از طبیعت این فرهنگ ناب ایرانی رادرغالب تلنگورویا جرقه ای کوچک ایجاد می نمائیم آنقدر ادامه می دهیم تا این فرهنگ جا پیدا نماید وخود عموم به این نتیجه برسند وبگویند که تنها یک زمین برای زیستن داریم وجهت حفظ آن بایستی بکوشیم ودر شعارهای زیست محیطی خود به ما آموختید:

مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. پس همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها  بایدحفظ کنیم.

دراین قسمت جادارد صمیمانه ترین ارادات خودرا تقدیم کنم به مدیر کل محترم محیط زیست استان البرز جناب آقای مهندس پسندیده ، معاونین وهمکاران زحمتکششان که با آغوشی بازاز ما استقبال نمودند وباب این ادره کل همیشه به روی ما باز بوده وچیزی باعث نشد تا از هدفمان جا بمانیم .در تمامی مأموریتهای خارج از استان خود بطور مثال در استان لرستان دریاچه گهر جهت برپائی کارگاهای آموزشی محیط زیست برای عموم وپاکسازی حاشیه دریاچه  در دوسال متوالی این عزیزان با حمایت وهمراهی ومکاتبات خود دست از یاری ما برنداشتندوحتی در منطقه گردشگری لار،جنگلهای استان گلستان ،در منطقه گردشگری زانوس در کجور استان مازندران ،در منطقه گردشگری حاشیه جاده چالوس وبرپائی همایشها ونمایشگاهای استانی  پیرامون محیط زیست وکوهستان واجرای کارهای فرهنگی به مناسبتهای مختلف زیست محیطی یاریمان نمودندتا بتوانیم برگ زرینی به افتخارتمان بی افزائیم.

خانم دکتر ابتکار چیزهائی را که در آینده بعنوان خطر در حوضه طبیعت وکوهستانها می بینیم باعث می شود نگرانی مارا بیشتر کند ،احداث جاده ها درکوهستان این استان ،بطور مثال در منطقه بیجی کوه جادهای که به کوهستان عظیمیه ختم می شود می تواند از لحاظ آلودگیهای طبیعت با حضور خودروهاوافراد گوناگون با دیدگاهای مختلف زیان آور باشد ویاانتقال آب کرج برای تهران بدون مطالعه وبررسی بوده چرا که اکثر دره ها وچشمه های موجود در این طرح فروکش نموده وروستائیان عزیز کندر ،وینه ،آدران با کمبود آب مواجه گردند ودست از زراعت بردارند وبه شهر مهاجرت نمایند ویا به حاشیه رودخانه هجوم آورندوبرای کسب وکاسبی بدون دانش کلیه ساختارهای  حریم رودخانه را زیر سئوال ببرند.وبحث بعدی دپو نمودن زباله های ساختمانی در منطقه حصار وزیر آوار بردن درختان کاشته شده در این طبیعت ،ودفن نمودن تنه درختان تنومندی زیر این زایعات ساختمانی که این درختان ارزشمند از بافت شهری برای ساخت وسازها اقدام می گرددویامورد بعدی شکارهای بی رویه در کوهستانها باعث شده تا موجودات زیبای خداونددر آینده نه چندان دور به تاریخ بپیونددهمچون دایناسورها ودیگر موجودات افسانه ای به نظر آیند ودوباره با این شعار محیط زیست که: 

تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام که سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد.

ویا در حوضه شکارهای بی رویه به شکارچیان بیاموزیم که:

هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد.» 

واین را  به ما آموختیدکه :

- بهترین و اقتصادی‌ترین روش جلوگیری از پیدایش و تشدید مسائل و بحران‌های زیست محیطی آموزش و آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان امروز است .

پس بیائیم از شمای مدیر وبنده عاشق به این هدف آستینها را بالا زده وجهت تداوم بخشیدن به کارهای آموزش همگانی دوشا دوش ونه مقابل هم این آرمان ووظیفه را به نحو احسن اجراءنمائیم .

وباز هم میدانیم که : ما  نیروهای مردمی با حمایتهای سازمان یافته دقیق توسط شما عزیزان دلسوز می توانیم  پیشتازان مقابله با آلودگیهای محیط زیست باشیم.

پس مجددا بیائید در سیکل اداری خود از رأس حرم که شما ریاست محترم سازمان تا اداره کل های استان های کشور ثبت این سمن ها وسازمانهای مردم نهاد را خود به گردن بگیرید چرا که با تعقیر ساختارهای مدیریتی در وزارت کشور ،استانداری وفرمانداری این جمعیتها ارزشی ندارند وهر تجمعی برای انجام کارهای چه خوب وچه بد غیر قانونی بوده ومی گویند وظیفه سازمانهاست ،حقوق بگیرند  شما دخالتی نکنیدوخواهشم بعنوان نماینده طبیعت دوستان این است در حوضه محیط زیست نگذارید دوستان وهم اندیشان ما دلسرد گردند واز این هدف زیبا دور گردند.

ما برای اجرای کارها وطرح های آتی خود محتاج حمایتهای بیشتر از شما عزیان هستیم.

                                                                                     پاینده باد ایران

                                                                                    مهران کیان

/ 0 نظر / 14 بازدید