گزارش صعود به قله دماوند در تاریخهای 15-14-13شهریور1392

بنام آفریننده بام ایران زمین دما وند  پرافتخا ر

گزارش صعود به قله دماوند در تاریخهای 15-14-13شهریور1392

      این برنامه در تیرماه طراحی شد ومقرر گردید که صعود کنندگان  تمرینات بیشتری داشته باشند وبه صورت انتخابی تعیین گردند، ما نیز برحسب وظیفه برنامه ها را جدی تر وبا هم اندیشی اعضاء در چند جلسه کارمان را ادامه  می دادیم وپیمایش وصعودها یکی پس از دیگری صورت می گرفت تا اینکه یک هفته مانده به اجرای برنامه لیست نفرات بسته شد ودر سایت نیز درج شد ، در میان این نفرات انتخاب شده بازهم مشکلاتی منجر شد تا ما سعادت بودن کنار بعضی از همنوردانمان را نداشته باشیم وخلاصه بایک تیم از نفراتی همچون آقایان :مهرعلی پیشرویان ، نقی یکه فلاح ، حسین بیگی ، حسن خسروانزاده ، نادر بنفشه ، علی عباسعلی نژاد و بنده مهران کیان باتفاق میهمانان عزیزمان  آقایان: جبار شهبازی فر ، علی نصیری ، امید خسروی آماده شدیم تا جدالی زیبا با ارتفاع ، سرما ، مشکلات فیزیکی ، گوگرد  ، یخ وبرف داشته باشیم ،ساعت 15 :30 دقیقه کرج را به سمت دماوند ترک نمودیم،خوش قولی آقای اعلاءزاده قابل تقدیر بود سروقت حاضر بود تا ما را به کوه دماوند برساند ،هوای گرم بعدازظهر روز چهار شنبه طاقت فرسا بود ،اما شادابی نفرات بر شدت گرما کاسته بود ، بعداز طی نمودن تهران وارد جاده دماوند شدیم که آقای راننده با طی نمودن مسیری جدید مارا به شهر دماوند رساند  ، که دیدن مناظر زیبای این شهر خالی از لطف نبود که دوباره مسیر جاده هراز را پیشرو قرار دادیم ، گردنه امامزاده هاشم را نیز سپری نمودیم ، به نزدیکی های پلور رسیدیم ، از دور قله دماوند سفید پوش دیده می شد وتوده ای ازگوگرد که به صورت چتری حمایتی برای عاشقان صعود کننده بود، به هر حال ساعت 20 به مسجد صاحب الزمان رسیدیم ، هوا روبه تاریکی می رفت تعدادی از کوله هارابا چهارپا ومابقی توسط خود دوستان کوله کشی شد بعداز سپری کردن گوسفندسرا ، رودخانه اول ، رودخانه دوم ، سیاه سنگ  ساعت  24:45دقیقه به بارگاه سوم یعنی ارتفاع 4200متر رسیدیم ، البته لازم بذکر است آقای پیشرویان به همراه چهارپاها     زودتر از ما رفته بودند وبارها را در جائی امن قرار داده بودند ومشغول برپائی چادرها بودند ، بعداز رسیدن به بارگاه دوستان مشغول احیاء چادرها شدند و سپس به استراحت پرداختند وصبح همگی ساعت 7 از خواب برخواستیم وکوله های حمله را آماده کردیم وبرای ساعت 8 مهیا شدیم که مسیر بارگاه را به سمت قله ادامه دهیم این کار صورت پذیرفت و برای صعود نکاتی گفته شد سپس تیم به سرپرستی خود بنده ، مسئول فنی آقای پیشرویان ، سرقدم آقای بنفشه ، میاندار آقای حسین بیگی  ، عقب دار آقای فلاح مسیر جنوبی قله را با شیب تند وارتفاع بلند ادامه دادیم ، گامها برخلاف دیگر صعود ها به کندی پیش می رفت چراکه در ارتفاع  نمی شود سلیقه ای حرکت نمود  وهمه همنوردان  مرتب ومنظم به صورتهای گامهای آهنین صعود را انجام می دادند در طول مسیر عکسهای زیبائی گرفته می شد وتا اینکه در ارتفاع 4800 متری سه نفراز میهمانان آقایان : شهبازی فر ، نصیری وخسروی بدلیل علائم ارتفاع زده گی مجبور به کم نمودن ارتفاع کردند و مابقی دوستان یکساعت حرکت می کردند وپنج دقیقه به استراحت می پرداختند .هر چقدر که بالا می رفتیم عضلات سست تر وپلکها سنگین تر   می شد چون در ارتفاع بلند بدلیل کمبود اکسیژن وفشار جوعلائمی را در ساختار بدنی همنوردان بوجود می آورد وتمامی علائم توسط بنده وآقای پیشرویان چک می شد وحتی بعضی از جاهابا رؤیت موارد بادارو حل می شد ساعت 11 به آبشار یخی رسیدیم وبعداز ثبت عکس  استراحتی کوتاه دوباره با گامهای آهسته راهمان را ادامه میدادیم وجود قندیل های یخی وبرف تازه حال وهوای صعود زمستانه را نوید می داد تعدادزیادی از کوهنوردان از جاهای مختلف ایران برای صعود می آمدند .خلاصه ساعت 11:30دقیقه به صخره های بالای آبشار یخی رسیدیم ، استراحتی 20 دقیقه ای باعث شد تا دوستان دوباره ریکاوری شوند ومسیر مان را با شیبی تند تر ادامه دادیم وساعت  13:20دقیقه به ابتدای منطقه گوگردی رسیدیم که به ناچار جلوی بینی را با دستمال پوشاندیم تا بو آزارمان ندهد، این شرایط باعث شد تا حرکت کند تر پیش برود ، خیلی سخت بود ریه ها می سوخت ، تنفس به سختی انجام می شد ، در گوشه کنارمان روزنه هائی بودند که با شد ت بخار وگاز گوگرد را به بیرون هدایت می کردند کاملاَفضا آغشته به گوگرد بود نگرانی بیشتر می شد که کسی ادم ریوی نشود که با یاری خداوند مشکلی پیش نیامد تا اینکه ساعت 14:40 دقیقه به نزدیکی دهنه اصلی گوگرد رسیدیم ، زبان قادر به وصف منظره زیبای پیش رویمان بود مجبور شدیم فیلمی تهیه کنیم تا شما عزیزان قضاوت کنید که چه صحنه هائی مشاهده شد وخلاصه ساعت 14:50 دقیقه برفراز قله غرور وافتخار ،مکان خلوص ونزدیکی به یکتای به همتا رسیدیم  وسرود جاودانه ایران را با تمامی نفرات سرودیم وهر کدام محو این افتخار شدیم و گریه ها ی شوق جاری نمودیم و یاد همنوردانمان و عزیزانمان دست به سوی آسمان دراز نمودیم وسنگ آرزو برای همه قرار دادیم و سنگهای زیبائی آوردیم تا نثار عزیزان کنیم که یادگار صعودمان باشد و در حین دیدن شگفتیهای قله صحنه هائی فراموش نشدنی بود عکس هستی کوچولو که توسط پدرش به بالا ترین نقطه دماوند آورده شده بود ویا عکس جوانی بنام صادق تی تی دژکه جان باخته بودو جسد گوسفند وسگ گله که دیدنی بود خلاصه ساعت 16 قله راترک نمودیم و از قسمت آبشار یخی وشن اسکی خودمان را به بارگاه ساعت 18:20 دقیقه رساندیم و کمی بالاتر از بارگاه با حضور تعدادی از همنوردان ایرانی ولهستانی مشغول برپائی جشن تولد برای آقای پیشرویان شدیم که جای همه دوستان خالی بود وسپس به چادرهایمان مراجعه نمودیم ومشغول صرف غذا واستراحت شدیم .زمانی که به چادرها بازگشتیم تعدادخیلی زیادی چادر برپا شده بود، سروصدای افرادی که می خواستند صعود کنند آزارمان میدادخلاصه ساعت 4 صبح از خواب بیدار شدیم و کوله هایمان را جمع وآماده ترک بارگاه در ساعت 5 صبح به سمت گوسفندسرا شدیم با روشن شدن هوا ما درمنطقه رودخانه دوم بودیم که مه غلیظی بالای شهر پلور را پوشانده بود و نمای زیبائی را بوجود آورده بود با ثبت عکس وتهیه گزارش دوباره براهمان ادامه دادیم  در طول مسیر بازگشت همنوردان زیادی از کنار ما عبور می کردند و تعدادزیادی از همنوردان آملی برای پاکسازی ضلع جنوبی دماوند آمده بودند که جای دارد تقدیری از این عزیزان داشته باشیم و خلاصه در طول مسیر تصاویر زیبائی از موجودات و سنگها با اشکال مختلف گرفته شد ودر ساعت 9 گوسفند سرا را به سمت کرج  ترک نمودیم وساعت 11:30 در میدان کرج از دوستان خوبمان خداحافظی نمودیم .لازم بذکر است که از بارگاه سوم چهار همنورد بنامهای جلال عیوضی ،سعید باقری،امیر یگانه و خانم فاطمه حسنی  همنورد ما تا گوسفند سرا بودند و آقای امیر یگانه بدلیل شکستگی کتف چپ در منطقه جبهه شمالی  ،توسط همنوردان ما خودش وکوله اش کمک شد تا به منطقه پلور رسید.

       در طول مسیر صعود همنوردان کرجی با نامهای :سرهنگ بختیاری،خالقی ،حمید حمیدی ،پدرام قاضی ،اسماعیل حقیقی،کوروش حافظ ، پارسا اکبرزاده وسعید امرائی  همنوردان ما در منطقه بودند .

مواردی در مورد علت بدست آوردن این صعود پر افتخار بدانیم :

     تمرین کوهپیمائی وکوهنوردی ،آموزش وتمرین برنامه هوازی ،داشتن آرامش ،رعایت تمامی نکات تیمی ،زمانبندی درست ،همدلی ویاری ودعای خیر شما عزیزان مارا به این افتخار رساند .

       در پایان از همه شما عزیزان صعود کننده وچه عزیزانی که دعای خیرشان پوشه راهمان بود که از طریق پیامک وتماس تلفنی  از زمان تمرینات  وهمچنین در حین صعود دست از یاری بر نداشتند تقدیر می نمایم و از شما سپاسگزارم .

خادم شما البرزیان سبزقامت

مهران کیان

/ 0 نظر / 11 بازدید