گزارش دیداربا مقام اول اجرائی کشور درمورد بحرانهای محیط زیست کشور در تاریخ 11 خر

بنام خالق دانا

گزارش دیداربا مقام اول اجرائی کشور درمورد بحرانهای محیط زیست کشور در تاریخ 11 خرداد93

     روز شنبه 11 خردادماه طی فراخوان دفتر پژوهش وآموزش مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ،تمامی نمایندگان سمنها ونهادهای مدنی حامی محیط زیست کشور در سالن همایشهای سازمان حفاظت محیط زیست حضور بهم رساندند ومنتظر دیدار با رئیس جمهور شدند،خلاصه ساعت 9 صبح آقای دکتر حسن روحانی وارد سالن شد وایراد سخنرانی فرمودند ومطالبی پیرامون بحران محیط زیست ویاری جستن از احاد عموم توسط نمایندگان استانها و قول مساعد برای اجرای دقیق قوانین محیط زیست را دادند ورعایت مسئله محیط زیست را یک رسالت واجب دانستندوخواستار مشارکتهای مردمی برای بهبود فضای حاکم محیط زیستی شدندوبعداز سخنرانی ایشان، اهدای جوائز ملی محیط زیست به برگزیدگان کشوری بدست آقای رئیس جمهور پایان بخش دیدار کوتاه مدت آقای روحانی بود، در این دیدار آقای تابش عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر مجابی وتعدادی از مقامات لشکری وکشوری به میزبانی خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست  در این نشست حضور داشتند و نماینده سمنها دقایقی رامتن تهیه شده توسط نهادهای مردم نهاد کشور را قرائت نمودندوخواستار بررسی واجرای آن را توسط نهاد ریاست جمهوری شدند.

جمعیت البرزسبزبه نمایندگی از تشکلهای زیست محیطی استان البرز به اتفاق دوست داران دالاهو  مقیم استان البرزدر این نشست حضور داشتند.

با تشکر مهران کیان

/ 0 نظر / 8 بازدید